Janne Riise Hansen sender sin dybfølte tak til lærer Erik Schmidt, der tog kampen op mod den håbløse uretfærdighed, da han blev tildelt en advarsel for at sige sin mening på et møde på sin skole. Læs med her.

Kære Erik Schmidt!

Glæden var stor rundt om bordet på Frydendalsvej, da vi sidste torsdag under et bestyrelsesmøde i Københavns Lærerforening modtog den glædelige nyhed om landsrettens afgørelse i din sag. Afgørelsen betyder, at den tjenstlige advarsel, du fik for at ytre din mening på et personalemøde, skal trækkes tilbage.

Du vandt. Vi vandt allesammen.  

Endelig fik vi slået fast, at det er ok at være kritisk og udtrykke det i en debat på sin arbejdsplads. Det er ok at være uenig med sin leder og faktisk også at ytre det. 

Det, der jo netop skaber den gode skole, er, at vi som personale kan og tør udfordre vores politikeres, vores forvaltnings og vores ledelses synspunkter.

I København har vi MED-aftalen, som er en samarbejdsaftale, der skal sikre, at samarbejdet på skolerne sker igennem dialog og demokrati. I denne aftale står der bl.a. følgende i afsnittet om aftalens mission (§ 3 stk. 4):

(formålet med aftalen er)

”…at skabe grundlag for en åben, aktiv og fordomsfri meningsudveksling mellem ledere og medarbejdere; en professionel uenighedskultur, der kan medvirke til en udvikling af organisationen.” 

Og i §4 om aftalens værdigrundlag: 

Dialog er i Børne- og Ungdomsforvaltningens MED-aftale kendetegnet ved: at der er en anerkendelse af, at de bedste resultater kommer gennem dialog, hvor der i dialogen signaleres plads til forskellige faglige, saglige og professionelle synspunkter gennem størst mulig åbenhed og demokratisk inddragelse.”

Alligevel hører vi fra lærere på de københavnske skoler, at det nogle steder kan være utroligt svært at udtrykke sig kritisk, når der er noget, man er uenig i, utilfreds med eller der bliver truffet beslutninger, som man bare ikke forstår. Man kan endda blive nervøs for, om det kan få konsekvenser for ens ansættelse. Dette kan være forståeligt, da vi også hører om flere og flere ledere, der hurtigere end tidligere henvender sig til Koncernservice og får ”juridisk vejledning” til håndtering af diverse personaleanliggender. Ligesom i dit tilfælde, gør de det i stedet for at bruge helt almindelig sund fornuft.

Derfor er din sejr i Østre Landsret så vigtig, og jeg håber inderligt, at afgørelsen vil stå i alle læreres (men også i skolelederes og personalejuristers) erindring, som et lysende eksempel på, at vi godt kan udfordre ledelsens synspunkter, når der er noget, vi ikke er enige i.  

Tak, Erik! Tak, for din vedholdenhed, tak for dit mod og tak fordi du tog kampen for os alle.

'Synspunkt' er udtryk for skribentens egen holdning. Alle kan som udgangspunkt sende debatindlæg til KLFnet.dk's redaktion. Se regler og retningslinjer for debat på KLFnet.dk.

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.