En trivselspakke med ca. 5.000 kr. til hver klasse er på vej til de københavnske folkeskoler og specialskoler, efter at partierne bag sidste års kommunale budget har forhandlet om de ubrugte budgetmidler.

Med den netop indgåede budgetaftale kan skolerne planlægge særlige trivselsfremmende aktiviteter til byens børn og unge, der i den grad har manglet samværet og nærværet med deres lærere og klassekammerater.

”Børn og unge har brug for at mærke, at de er en del af et fællesskab. Det er i fællesskabet, de udvikler sig og finder energi. Og selvom fjernundervisningen har været af høj kvalitet, kan den ikke erstatte det ’ægte’ samvær. Heldigvis kan alle se frem til snart at få en mere normal skoledag med fysisk fremmøde. Og det skal vi fejre med at give fællesskabet en tiltrængt vitaminindsprøjtning,” siger børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen.

Penge til specialområdet

I Københavns Lærerforening modtager formand Lars Sørensen budgetresultatet med afmålt begejstring:

”Resultatet af aftalen var forventeligt. Overførelsessagen løser ikke folkeskolens store problemer, det er budgettet for 2022, der skal være med til at skaffe resurser til folkeskolen,” siger han.

Han er dog ikke utilfreds med aftalen, som netop er indgået. Han forstår godt behovet for, at elever og lærere får mulighed for særlige aktiviteter med fokus på trivslen og hilser derfor trivselspakken velkommen.

Lars Sørensen er også glad for, at budgettet har fokus på udfordringerne med det stigende antal elever, der henvises til specialundervisning. Her har politikerne afsat 2,7 mio. kr. til en udvidelse af en specialklasserække på Kirkebjerg Skole. Samtidigt afsættes der 8,8 mio. kr. til anlæg i 2021 til såkaldte kapacitetsafhjælpende foranstaltninger til etablering af specialundervisningspladser.

Der er ligeledes afsat penge til at sikre skolevejene flere steder i byen, samt til renovering af legepladser på skoler og i dagsinstitutioner, så de overholder de lovgivnings- og sikkerhedsmæssige krav.

Den samlede pulje som politikerne på Københavns Rådhus har udmøntet med overførelsessagen er 706 mio. kr., der skal fordeles mellem de forskellige forvaltninger i Københavns Kommune.

Fakta om Trivselspakken

10,5 mio. kr. til byens skoler og fritidshjem – også specialskoler

4,5 mio. kr. til klubområdet

2 mio. kr. øremærket lejrskoleophold 

Pengene er en del af årets ’lille budgetaftale’, den såkaldte overførselssag. Med pengene får skoler og institutioner mulighed for at arbejde med fællesskaber, sociale relationer, trivsel og motivation.

Det er skolerne og fritidstilbuddene selv, der fordeler pengene lokalt. Aktiviteterne kan gennemføres, når samfundet åbnes, men tager selvfølgelig udgangspunkt i de aktuelle corona-restriktioner.

Læs hele budgetaftalen her.

Kilde: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere.