En ledig plads i Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse har allerede fået flere kandidater til at stille op til den centrale, politiske post. Nu melder Janne Riise Hansen fra KLF’s bestyrelse også sit kandidatur. Hun vil blandt andet sætte fokus på hele inklusionsdagsordnen, som i årevis har lidt under urimelige økonomiske rammer.

Der bliver truffet mange vigtige beslutninger i Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse, der har stor betydning for de knap 90.000 medlemmer. Det er derfor ikke unaturligt, at der er rift om pladserne i foreningens politiske ledelse. En ledig plads i hovedstyrelsen betyder nu, at der skal afholdes suppleringsvalg i perioden 1. til 10. marts.

I København har Janne Riise Hansen meddelt, at hun stiller op til den ledige plads i hovedstyrelsen. Hun vil blandt andet sætte et større fokus på inklusionsopgaven i folkeskolen og det, hun kalder ”udsultningen af specialskoleområdet”.

”Alle, der arbejder i folkeskolen, har oplevet over de seneste år, at der er kommet flere elever i den almene skole, som er udfordret på den ene eller anden måde. Før gik mange af de elever på en specialskole. Inklusionsopgaven i almenskolerne er vokset og vokset samtidigt med, at der er færre lærere til at løfte opgaverne, og økonomien er presset i bund. Det hænger på ingen måde sammen,” siger Janne Riise Hansen.

Det vil hun være med til at sætte et markant fokus på, hvis hun bliver valgt ind i hovedstyrelsen.

”Jeg har været lærer siden 2004 og har mange års praktisk erfaring både fra almen- og specialskoleområdet. Den erfaring vil jeg gerne tage med ind i Danmarks Lærerforening centralt.”

Janne Riise Hansen arbejder på Frejaskolen i Valby, hvor hun var TR fra 2013-15, hvorefter hun blev valgt ind i KLF’s bestyrelse. Siden bestyrelsesvalget i 2020 har hun været formand for foreningens faglige udvalg.

Og nu er hun så klar til at tage skridtet videre og kaste sig over de store, nationale dagsordner:

”Vores nye arbejdstidsaftale skal have reel værdi for medlemmerne. Vi skal have samarbejdssporet til at fungere helt ude på skolerne, så lærerne igen oplever, at de har reel indflydelse på deres arbejde. Jeg ser faktisk gode muligheder for det i aftalen. For mig er det vigtigt, at A20 bliver et redskab til at få lærernes faglighed og professionalisme endnu mere i spil, når der skal træffes beslutninger lokalt.”

Janne Riise Hansen peger blandt andet på vigtigheden af tillidsrepræsentanternes uddannelse. De skal klædes bedst muligt på til opgaven med at sikre lærerne indflydelse på det pædagogiske og faglige område og til det løbende samarbejde med skolelederen om prioritering af lokale resurser.”

Det seneste års massive udfordringer med coronapandemien har som bekendt skabt en markant anderledes skole for alle landets elever, forældre og ikke mindst lærerne. Som bestyrelsesmedlem i Københavns Lærerforening har Janne Riise Hansen fulgt situationen tæt og arbejdet sammen med resten af foreningens bestyrelse for at sikre tålelige løsninger for medlemmerne ude på arbejdspladserne.

Men mange af de lokale udfordringer bliver yderligere kompliceret, fordi man lokalt i kommunerne er afhængige af beslutninger på nationalt plan. Af samme grund er Janne Riise Hansen opsat på at være med til at arbejde for at sikre ordentlige arbejdsforhold for alle de lærere, der er påvirket af den anderledes skole, der i denne tid nærmest er blevet hverdag.

 

”Som lærer på en specialskole har jeg været på arbejde hele tiden under coronapandemien. Mine kolleger og jeg har i den grad oplevet at være i yderste led – at være frontpersonale, men opmærksomheden på vores arbejdsbetingelser har været stærkt begrænset. Man har simpelthen glemt os.”

Stædig og resultatorienteret

Selv betegner Janne Riise Hansen sig som en stædig og resultatorienteret lærer med stor politisk erfaring. Og nu er hun helt klar til at kaste sig over det vigtige arbejde i Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse. Skulle hun blive valgt, vil hun arbejde vedholdende og målrettet for at sikre alle medlemmer et arbejdsliv, hvor de oplever, at forudsætningerne er til stede for at lykkes med opgaven, fortæller hun.

”Det har været mit store fokus i KLF de sidste seks år, og det vil jeg gerne bringe med videre i hovedstyrelsen.”

At Janne Riise Hansen er en dygtig, engageret og respekteret politiker i Københavns Lærerforenings bestyrelse, kan formand Lars Sørensen bekræfte. Han er glad for, at Janne Riise Hansen har valgt at stille op og bidrage til det fagpolitiske arbejde i Danmarks Lærerforening.

”Janne arbejder hele tiden målrettet og konstruktivt med de politiske dagsordner, og hendes pædagogiske og faglige viden er et stort aktiv for foreningen.”

KLF-formanden peger især på Janne Riise Hansens erfaring fra specialskoleområdet som et stort plus:

”Janne har nogle virkelig solide kvaliteter, som vil have stor betydning for arbejdet i hovedstyrelsen. Hendes store erfaring fra specialområdet vil være vigtig viden at bringe med ind i Danmarks Lærerforening centralt – både pædagogisk og i et arbejdsmiljøperspektiv. Hun vil være guld værd i Organisations- og arbejdsmiljøudvalget i Danmarks Lærerforening,” vurderer Lars Sørensen.

Han fremhæver også Janne Riise Hansens evner til at tænke og arbejde strategisk med politiske indsatser.

”Hun er god til samarbejde og inddrage alle parter omkring de områder, vi arbejder med i Københavns Lærerforening. Det er meget stærke kvaliteter hos Janne, som jeg håber, hun får mulighed for at bringe ind i Danmarks Lærerforening.”

 

Blå bog

Uddannet lærer fra Blaagaard Statsseminarium 2004

Lærer på Vibeholmskolen, Ishøj 2004 - 2008

Lærer på Frejaskolen (specialskole) 2008 -

Tillidsrepræsentant på Frejaskolen 2013 - 2015

Bestyrelsesmedlem i Københavns Lærerforening, (medlem af Fagligt udvalg) 2015 -

Formand for Fagligt udvalg i Københavns Lærerforening 2020 -

Janne Riise Hansen er 45 år, mor til to børn på 9 og 13 år. Bor på Frederiksberg

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere. 

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke. Tilmeld dig her.