Jeg vil gerne stå i spidsen for vores fællesskab og stiller mig til rådighed for formandsposten, når der er valg til februar. Jeg ønsker en stærk, respekteret og indflydelsesrig fagforening, hvor vi sammen er ambitiøse og opnår resultater.

Debatindlægget er udtryk for skribentens egen holdning. Alle kan som udgangspunkt sende debatindlæg til KLFnet.dk's redaktion. Se regler og retningslinjer for debat på KLFnet.dk.

Københavns Lærerforening skal være kendt for sine stærke værdier og klare politik

Vores politik skal føre os fremad i fællesskab. Idealet skal være tydeligt, det skal vi aldrig tabe af syne. Samtidig skal vi arbejde for at få det bedste ud af den virkelighed, som vi befinder os i og udnytte de muligheder, som der er - og se flere.

Alle aktører omkring skolen i København skal se Københavns Lærerforening som en nødvendig, troværdig og kompetent samarbejdspartner. Vi skal arbejde proaktivt og søge indflydelse alle steder, hvor det kan have betydning for vores medlemmer. Alle beslutninger, der vedrører skolen, skal træffes på baggrund af, at Københavns Lærerforening har været inddraget. At folkeskolen ikke bliver bedre end lærernes arbejdsvilkår, skal stå klart for alle.

Vi skal være bevidste om arbejderbevægelsens historie, som vi er rundet af, samtidig med at vi skal forholde os konstruktivt til fremtidens krav til en fagforening. Solidaritet er fortsat en nødvendighed i kampen for en stærk fagforening.

Alle medlemmer skal tage del i det faglige fællesskab i Københavns Lærerforening

Vi skal styrke det aktive medlemsdemokrati i vores forening. Københavns Lærerforening skal beskæftige sig med det, som fylder for lærerne i deres hverdag. Vi skal involvere bredt og styrke sammenhængskraften i foreningen. 

Vi står stærkt på vores professionsideal og på vores faglighed. Som profession har vi et stort ansvar for at ytre os og blande os i skolens anliggender både indadtil i skolen og udadtil i den offentlige debat, hvor vi skal opnå forståelse og anerkendelse. Vi skal som forening understøtte dette og værne om ytringsfriheden.

Landets største kreds skal gå forrest i udviklingen af folkeskolen

De beslutninger, som bliver truffet på Christiansborg, har stor betydning for vores arbejdsvilkår i København. Vi skal som lærere i landets største kreds søge indflydelse på den nationalpolitiske skolepolitik, hvor vi skal gå forrest i forhold til at se muligheder og for at udvikle folkeskolen. Arbejdet i Københavns Lærerforening er vigtigt. Sættes folkeskolen kommunalt fri, skal vi klart og stærkt bidrage til, hvad vi vil med folkeskolen.

Jeg mener, at nedenstående skal prioriteres i Københavns Lærerforening:

Styrke Københavns Lærerforenings politiske kapital

o Vi skal stå på stærke værdier og klar politik

o Vi skal være en uundværlig, kompetent og troværdig samarbejdspartner

o Vi skal have indflydelse på alle beslutninger, der vedrører skolen

o Vi skal være en stærk part i samarbejdet om at sætte skolerne fri

Realisere arbejdstidsaftalen A20/A21

o Der skal være lokal forankring og en stærk kommunal lokalaftale

o Vi skal styrke den pædagogiske og didaktiske debatkultur - lærerkollektivet skal i spil

o TR skal have ordentlige vilkår og rammer

o Der skal være overensstemmelse mellem krav og ressourcer

Udvide lærernes professionelle råderum

o Alle lærere skal have en læreruddannelse

o Lærernes mulighed for at udøve deres professionelle dømmekraft skal styrkes

o Den fagprofessionelle dialog og debat indadtil og udadtil skal understøttes

o Efter- og videreuddannelse skal prioriteres

I den kommende tid vil jeg uddybe og begrunde mit kandidatur. Jeg vil skrive debatindlæg og stå til rådighed for spørgsmål, som I måtte have. Du er altid velkommen til at kontakte mig, og hvis du gerne vil følge mig og få større indsigt i mit arbejde og i mine fagpolitiske holdninger, kan du følge mig på:

 

Af Katrine Fylking, bestyrelsesmedlem i KLF og hovedstyrelsesmedlem i DLF

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke. Tilmeld dig her.