Nu skal hele KLFs bestyrelse på valg for de næste to år. Det gælder både formand, næstformand og resten af bestyrelsen. Hvis du har lyst til at blive en del af ledelsen i din fagforening, så læs med her.

Den 29. februar bliver der holdt opstillingsgeneralforsamling, hvor man kan melde sit kandidatur til ledelsen i Københavns Lærerforening for de næste to år. Der skal vælges en formand, en næstformand og syv medlemmer af bestyrelsen. Desuden skal der vælges et antal delegerede til Danmarks Lærerforenings kongres, som er foreningens øverste myndighed. Katrine Fylking er som medlem af Hovedstyrelsen automatisk kongresdelegeret. Derudover skal der vælges 21 kongresdelegerede. Medlemmer af bestyrelsen er også kongresdelegerede. Selve valghandlingen kommer til at foregå fra den 14. marts.

Både den nuværende formand, Katrine fylking, og den nuværende næstformand, Janne Riise Hansen, genopstiller til deres poster. Hvis der er mere end én kandidat til formands- eller næstformandsvalget, vil de valg finde sted først, og derefter vil der være en anden runde, hvor der vælges medlemmer af bestyrelsen og kongresdelegerede.

Tirsdag den 23. januar bliver der holdt orienteringsmøde for interesserede kandidater. Så kom forbi Frydendalsvej 20 kl. 16.30-18.30, hvis du vil vide mere. Der vil blive gjort rede for arbejdets omfang, frikøb, forventninger, opstillingsgeneralforsamlingens forløb, valgmaterialer mv. Og du kan stille spørgsmål til det nuværende formandskab.

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.