Zoologisk Have har fyret 14 medarbejdere, hvoraf den ene er mangeårig tillidsrepræsentant. På baggrund af TR-fyringen har KLFs bestyrelse opsagt foreningens sponsorat af giraffen. Det er afgørende vigtigt at forsvare TR’s rettigheder, siger KLF’s formand Lars Sørensen.

For et par uger siden valgte Zoologisk Have ifølge Fagbladet 3F at fyre 14 medarbejdere. En af de fyrede har været ansat i Zoo i over 20 år og har fungeret som tillidsrepræsentant i 17 år. Fyringen har vakt stor vrede i 3F, der har tre af de fire fyrede dyrepassere som medlemmer.

Fra 3F lyder det, at når ledelsen fyrer en tillidsrepræsentant gennem så mange år, så er det totalt dårlig stil, og det sender et voldsomt signal til de øvrige ansatte om, at hvis de rokker med ørerne, så er det dem næste gang. 3F har krævet tillidsrepræsentanten genansat og har været til møde i Dansk Erhverv, der repræsenterer Zoo, men der er ikke på nuværende tidspunkt opnået enighed.

Fyringer og støtte som følge af covid-19

Direktøren for Zoologisk Have har ikke kommenteret fyringerne og kritikken over for Fagbladet 3F, men han skriver i en udtalelse, at afskedigelserne er en konsekvens af covid-19’s økonomiske konsekvenser for Zoo og tilføjer, at Zoo er taknemmelig for den støtte, haven har modtaget i form af hjælpepakker, lønkompensation og donationer.

Også dyrepasserne har støttet Zoo, da de i maj besluttede at donere 25.000 kroner fra deres egen faglige klubkasse. Dengang sagde den nu fyrede tillidsrepræsentant til Fagbladet 3F, at pengegaven skulle opfattes som en håndsrækning. Dels ville medarbejderne gerne fortsat have et job i Zoo, dels ville de undgå, at dyrevelfærden skulle lide skade. 

Kan KLF som sponsor påvirke?

Fyringssagen i Zoo har bevirket, at KLFs bestyrelse har opsagt foreningens mangeårige sponsorat af girafferne i Zoo, og sagen giver KLF-formand Lars Sørensen anledning til at understrege, at der er brug for tillidsrepræsentanter, der tør fremføre medarbejderes synspunkter for ledelsen.

”Tillidsrepræsentanter står i en udsat position i forhold til ledelsen. Hvis TR skal have mulighed for at fremføre medarbejdernes synspunkter og somme tider også kritik, så er det vigtigt, at han eller hun har en TR-beskyttelse, ” fastslår Lars Sørensen:

”I mine øjne skal tillidsrepræsentanten være den sidste, man fyrer, præcis fordi TR er i en meget udsat position. Jeg tror, der i denne sag er tale om en lidt skæv beslutning, hvor man ikke har taget højde for den beskyttelse, som tillidsmanden bør være omfattet af. Jeg ser ikke uldne bagtanker, men måske en handling begået i tankeløshed,” vurderer Lars Sørensen.

”Men hvis ikke vi går ind og forholder os til sådan en sag, så risikerer vi, at den bliver én blandt mange. Og hvis ikke TR nyder beskyttelse, så får vi svært ved at få dygtige TRere. Og vi får svært ved at skabe arbejdspladser, hvor de ansatte er involveret i, hvordan arbejdspladsen skal udvikles, og at der er nogen, der værner om en fornuftig personalepolitisk retning.”

Oplever du, at tillidsrepræsentantens beskyttelse generelt er presset?

”Det har jeg oplevet i en periode, men jeg synes egentlig, at det svinger den anden vej i øjeblikket – især måske nu hvor lærerne har fået en ny arbejdstidsaftale. Her er tillidsrepræsentanten nævnt mange gange, og jeg oplever, at arbejdsgiversiden anerkender, at der er rigtig meget brug for TR-funktionen. Ledelse alene bliver ikke altid god ledelse. God ledelse er samspil og somme tider modspil med dygtige tillidsvalgte,” understreger Lars Sørensen.

KLF opsiger sponsoratet

KLF har været sponsor af giraffen i snart mange år, giver det os mulighed for at påvirke fyringssagen?

”Det vil jeg bestemt tro. Nu har bestyrelsen besluttet af opsige sponsoratet på baggrund af fyringen. Når vi nu gør opmærksom på, at vi melder fra, så er det ikke kun Københavns Lærerforening, men KLF’s 5.500 medlemmer, der er opmærksomme på, at her er en arbejdsplads, der ikke beskytter deres tillidsrepræsentant. Vi drøfter også sagen med de andre faglige organisationer.”

Endelig understreger Lars Sørensen, at det har stor betydning for Zoologisk Have, at den har betydelig opbakning fra befolkningen som en institution, der formidler meget viden, som børn og voksne har brug for.

”Jeg håber, at vores opsigelse af sponsoratet er medvirkende til, at Zoologisk Have får tænkt sig om og får foretaget en genansættelse af tillidsrepræsentanten. Hvis det lykkes, så må vi tage bestik af situationen på ny,” vurderer Lars Sørensen. 

Sponsoratet til girafferne i Zoo lyder på årligt 20.475 kr. inkl. moms, og som KLF-formanden nævner, så dækker det nok kun lidt af det ene forben på en af girafferne.

KLFnet.dk har talt med pressetjenesten i Zoologisk Have, der ikke ønsker at kommentere sagen, som de betragter som en verserende personalesag.

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere.