Det er værd at bemærke, at bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø trådte i kraft i november 2020. Det betyder, at det psykiske arbejdsmiljø bliver sidestillet med det fysiske arbejdsmiljø, så det nu også er arbejdsgivers pligt at sikre et sikkert og sundt psykiske arbejdsmiljø.

 Af:  Inge Thomsen

'Synspunkt' er udtryk for skribentens egen holdning. Alle kan som udgangspunkt sende debatindlæg til KLFnet.dk's redaktion. Se regler og retningslinjer for debat på KLFnet.dk. 

Covid-19 har i den grad sat sit præg på hverdagen for alle, også på skolehverdagen. Det sidste år har budt på mange omstillinger. Undervisning og så nødundervisning både som fjernundervisning og fysisk undervisning i små faste elevgrupper, i hele klasser og på tværs af klasser.  De mange skift har betydet, at allerede planlagt forberedelse og undervisning har skulle ændres flere gange i løbet af skoleåret.

Der er i høj grad tale om, at uforudsigelighed har præget og stadig præger arbejdet som lærer og børnehaveklasselærer. Dette, samtidig med bekymring om det er sundhedsmæssigt forsvarligt at være på arbejdspladsen, tærer på kræfterne.

Bekendtgørelse om det psykiske arbejdsmiljø

Covid-19 og følgerne af den var ikke til at forudsige. Men selv i en situation med corona, så gælder det stadig, at det er arbejdsgivers pligt at sikre, at vi kan færdes i et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Det er værd at bemærke, at bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø trådte i kraft i november 2020. Det betyder, at det psykiske arbejdsmiljø bliver sidestillet med det fysiske arbejdsmiljø, så det nu også er arbejdsgivers pligt at sikre et sikkert og sundt psykiske arbejdsmiljø.

Der beskrives i bekendtgørelsen fem konkrete risikofaktorer, som skal medtages i en vurdering af, om et forhold i arbejdet indebærer en risiko for sikkerhed eller sundhed. De fem faktorer er:

1. Stor arbejdsmængde og tidspres

2. Uklare krav og modstridende krav i arbejdet

3. Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker

4. Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane

5. Arbejdsrelateret vold

De fem risikofaktorer er arbejdsmiljøproblemstillinger, som lærere og børnehaveklasselærere kan nikke genkendende til. Opleves en eller flere af risikofaktorerne på arbejdspladsen skal der tages hånd om dem. Det er et ledelsesansvar, men også et område, hvor lederen har brug for tæt samarbejde med de tillidsvalgte.

Det er der brug for nu! Vi står overfor endnu en omlægning af undervisningen, forberedelse og planlægning, når eleverne i 0. til 4. klasse 8. februar kommer tilbage til fysisk undervisning på skolerne. Der skal sikres tiltag indenfor rengøring, hygiejne og organisering af undervisningen, så genåbningen sker sikkerhedsmæssigt forsvarligt for lærere og elever.

Set i et arbejdsmiljømæssigt perspektiv er flere af de fem risikofaktorer i spil her ved genåbningen, så det er vigtigt, der også tages hånd om dem i dialogen mellem ledere og medarbejdere, for at sikre et trygt og sikkert arbejdsmiljø.