Selvom der for de flestes vedkommende er lang tid til 2024 og næste overenskomstforhandling mellem arbejdstagere og arbejdsgivere, så er arbejdet frem mod forhandlingerne allerede godt i gang i Danmarks Lærerforening.

Her er man ved at forberede kredsene på det omfattede arbejde med at få involveret medlemmerne af foreningen i det arbejde, der skal lede til de endelig krav forud for forhandlingerne som begynder i 2023.

I Københavns Lærerforening ser formand Katrine Fylking, der også har en fod med i hovedstyrelsens overenskomstudvalg, meget frem til at drøfte forventninger og krav med alle medlemmerne.

Hun ønsker, at alle medlemmer får mulighed for at deltage i det forberedende arbejde frem mod OK24. Derfor er bestyrelsen i Københavns Lærerforening også ved at rigge til med de indledende forberedelser, der skal sikre en bred medlemsinvolvering på tværs af de forskellige faggrupper i foreningen. 

I begyndelsen af oktober har bestyrelsen en arbejdsdag med fokus på de mange forskellige aspekter af overenskomstforløbet, så alle er godt klædt på til arbejdet. Arbejdsdagen er i høj grad optakten til kredsens medlemsorienterede aktiviteter i det kommende år.

Alle skal have mulighed for at bidrage

"Vi har som fagforening et ansvar for at klæde medlemmerne på til at kunne byde kvalificeret ind i det her arbejde," siger Katrine Fylking.

"Vores ambition er at involvere alle medlemmerne af foreningen omkring, hvad det er, der fylder for medlemmerne i deres arbejde. Alle skal opleve, at de har mulighed for at bidrage ind i arbejdet forud for OK24".

Katrine Fylking opfordrer derfor lærerne og de øvrige faggrupper i foreningen til at mærke efter, hvad der fylder i deres arbejde og gøre sig nogle tanker om, hvad vil de gerne opleve af forbedringer. På den måde kan alle gå og forberede sig på at kunne deltage aktivt i møder, som KLF vil afholde omkring OK24, forklarer hun.

De fleste lærere og børnehaveklasseledere har sikkert allerede en indre ønskeliste med forventninger til, hvad en kommende overenskomst skal indeholde, men Katrine Fylking er ikke bekymret for, at KLF med invitationen til, at alle medlemmer skal kunne deltage i det forberedende arbejde, kommer til at give falske forhåbninger om, hvad der kan lade sig gøre ved en overenskomstforhandling.

”Når vi sætter en så omfattende proces i gang i hele foreningen, så er det med flere formål,” siger Katrine Fylking og uddyber:

”Vi har her mulighed for at indsamle konkret viden om, hvad der fylder for vores medlemmer på skolerne. Det er klart, at den viden, som vi indsamler, skal indtænkes i foreningens arbejde på alle niveauer og forskellige steder.”

Katrine Fylking fortæller, at noget af den viden, som indsamles, skal der handles på nu og her på den enkelte arbejdsplads, mens andet vil være relevant for overenskomstforhandlingerne i 2024. Andre elementer vil være relevant for kommende overenskomstforhandlinger endnu længere ud i fremtiden.

”Der vil også helt sikkert være noget, som ikke hører til hverken ved overenskomstforhandlinger eller på den enkelte arbejdsplads, men på det kommunale niveau”.

Overenskomster er komplicerede

Derfor vil der være behov for at lave en forventningsafstemning inden medlemmerne inddrages, forklarer Katrine Fylking.

"Det er klart, at når man vælger at involvere alle på den måde som fagforening, så kræver det også en meget nøjagtig forventningsafstemning. Det er naturligvis rigtig vigtigt," understreger hun.

Derfor vil bestyrelsen også sørge for, at alle får indsigt i, hvordan overenskomst-forhandlingerne foregår.

”Overenskomster er komplicerede. Det er ikke altid, at det er modparten, som er hindringen for, om man kan komme igennem med nogle krav. Man skal jo også kunne blive enige med de andre, der sidder på samme side af bordet,” siger Katrine Fylking med henvisning til, at lærerne ikke forhandler alene ved overenskomstforhandlingerne, men sammen med andre fagforbund.

Hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening har udvalgt tre overordnede emner, som skal danne rammen for dialogen omkring overenskomst 2024 blandt alle medlemmer af foreningen. De tre emner er Det hele arbejdsliv, Den professionelle lærer og Folkeskolen.

Tillidsrepræsentanterne vil på kommende områdemøder blive præsenteret for Københavns Lærerforenings plan for arbejdet med OK24 i København.

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere. 

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.