Endnu en københavnsk folkeskole er ramt af byggesjusk og uhensigtsmæssigheder. For to år siden undergik Bavnehøj Skole en stor renovering, hvor blandt andet lofter, vægge og vinduer blev udskiftet. Men siden har problemerne stået i kø.

Loftsplader falder ned. Dørkarme går i stykker. Lågen falder af skabe. Vinduer må ikke åbnes, fordi de er ved at falde ud. For ikke at nævne utilstrækkelig renovering af døre, stikkontakter og bordplader.

Det var hverdagen, da personalet tog den nyrenoverede hovedbygning på Bavnehøj Skole i brug, fortæller Monica Edelmann, lærer i udskolingen.

”Det er spild af skatteborgernes penge, går udover indlæringen og personalets og elevernes trivsel”, fortæller hun.

Vinduer falder ud

Et af de mest hårrejsende eksempler er vinduer, der var ved at falde ud på 3. sal – lige over fodboldbanen.

Lærer Aron Handler fortæller:

”Da en elev åbner vinduet for at lufte ud, tager blæsten fat i vinduet, og vinduesrammen går løs. Eleven råber på hjælp, og jeg "overtager" vinduet fra ham. Vinduet blev ikke revet helt af, men sad løst fast i ophænget og var gået helt ud af karmen.”

En anden lærer fortæller en tilsvarende historie.

”En elev åbner et vindue for at få frisk luft. Pludselig råber mange elever HJÆLP. Det udadgående vindue dasker faretruende på vej ud og hænger kun fast i ét nedre hængsel.”

Vinduet er tungt, og læreren må have hjælp fra en af de store drenge og en anden lærer til at få det ind, og skolens pedel må fastgøre vinduet interimistisk.

Fordi problemet med vinduet ikke var enkeltstående, resulterede det i, at vinduerne ikke måtte åbnes i flere uger. Alle, der har undervist på en folkeskole, ved, hvordan dét er.

Dørkarme går i stykker, og låger falder af lockers

Flere andre kollegaer fortæller om dørkarme, der er gået i stykker efter få uger.

”Der er blevet brugt alt for dårlige materialer,” fortæller en lærer, der ønsker at være anonym. ”De gamle døre og karme kunne godt holde til, at eleverne smækker med dørene og er lidt hårde ved dem.”

Også de nye lockers på gangen står for skud, fordi konstruktionen er uhensigtsmæssig. Skabene sidder i samme hængsel på rækker af tre. Når en låge ryger, er det kun et spørgsmål om tid, før de to andre ryger.

”Jeg har haft mange episoder med en åben låge, som er blevet brugt til at slå eller sparke på. Det kan de selvfølgelig ikke holde til i længden.”  

Nu er mange af lågerne faldet af, og skabene bliver brugt som skraldespande til ting og sager, fordi der ikke er indtænkt skraldespande på gangene efter renoveringen.

Loftsplader falder ned 

Der har også været problemer med loftsplader, der var ved at falde ned, og derfor måtte elever og lærere ikke opholde sig på gangen.

”Det var helt sort. For vi er jo nødt til at bruge gangene til at komme til og fra lokalerne”, fortæller en lærer, der ønsker at være anonym. Han beretter også om gentagne eksempler på stikkontakter, der ryger ud af væggen med risiko for elektrisk stød - og linoleum på bordplader, der ikke sidder godt nok fast.

”Men det værste var faktisk sikkerheden på byggepladsen. Der var byggearbejdere på stilladset, mens børnene opholdt sig i skolegården, og når børnene mistede en bold, kunne de hurtigt løbe ind på byggepladsen, fordi hegnet sad alt for løst.”

Problemerne på Bavnehøj Skole er nu ved at blive udbedret, men så sent som i sidste uge – torsdag 2. maj – var der igen problemer med et vindue. 

7. kl. har engelsk i hovedbygningen på 3. sal. Klasselokalet vender ud mod skolens store kunstgræsplæne.

Klassen er ved at skrive en artikel om Titanic og ser derfor et uddrag af filmen Titanic på lokalets fælles skærm. En elev bagerst i klassen spørger, om han må åbne vinduet. Der er varmt - solen skinner fra en skyfri himmel.

Han åbner vinduet. Læreren ser, at vinduet er helt åbent og går derfor selv hen og lukker det, så det kun står 5 cm åbent.

Læreren flytter sig fra den ende af klassen til den anden - relativt tæt på vinduet - for at undervise derfra. Pludselig kommer der et vindpust i klassen, og vinduet står atter er helt åbent. Læreren opdager til sin rædsel, at vinduet kun hænger i én skrue. Det vipper skævt ned, og hængslerne er gledet ud af karmen.

Hun springer hen til eleven fra før, som ikke har set, hvad der er sket. Hun råber ”Væk, væk, løb efter hjælp!”. Hun står alene med det tunge vindue i hænderne og er hamrende bange for, om hun kan holde det, indtil assistancen kommer. Plænen nedenfor er fuld af legende børn.

Nogle af eleverne fra 7. kl. løber ned og får eleverne væk fra græsplænen. Andre løber ned på kontoret for at få hjælp. En sekretær og et par tilløbende lærere kommer til undsætning og hjælper engelsklæreren med at holde vinduet. Skolens tekniske ejendomsleder var til møde på en anden skole, men blev hidkaldt og kom med en ekstra gårdmand samt en boremaskine.

Han sætter et hængsel på, så vinduet ikke kan åbnes og afskærmer græsarealet nedenfor klasselokalets vinduer. 7. kl. flytter over i et andet lokale.

Efterfølgende kommer der en Aulabesked ud til alle: ”INGEN vinduer i hovedbygning må åbnes”.

KLFnet har tidligere skrevet om, hvordan ufærdigt byggeri presser lærerne på Brønshøj Skole og om udvidelsen af Skolen på Islands Brygge: nybygget afdeling plaget af byggesjusk, som også er omtalt i Bryggebladet. Bavnehøj Skole er endnu en skole i rækken.

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.