Social Talks er et nyt koncept, hvor stærke lærerprofiler deler deres viden med andre lærere via en kort video-fortælling. De første fire talks handler om, hvordan man som lærer kan inspirere eleverne i udskolingen, også de ikke-boglige og skoletrætte elever, til at træffe et nuanceret valg af ungdomsuddannelse.

Tobias er 14 år. Han joker meget i timerne, forstyrrer og kommer ofte for sent. Adrian er også 14 år. Han kommer til tiden, er meget stille og sidder for det meste og kigger drømmende ud ad vinduet. De to elever er meget forskellige, men de har én ting til fælles: De får meget lidt ud af deres skolegang.

”Det er elever, som har slået sig på skolen. Engang ville jeg selv have tænkt, at sådan er det. Ikke alle elever passer ind i skolen, og det er en præmis, man som lærer er nødt til at acceptere”, fortæller deres lærer Esben Schønwandt, Korsager Skole i Brønshøj.

Det var indtil, han blev del af Københavns Kommunes Gejst-projekt, som netop har til formål at gøre en særlig og håndholdt indsats for de elever, som er kørt fast i dårlige skolevaner. Et projekt, Esben Schønwandt nu har arbejdet med i fem år, og som rent faktisk lykkes med at lave god skole for de skoletrætte elever i 8. klasse.

Tobias og Adrian er hovedpersonerne i Esben Schønwandts fortælling - hans såkaldte social talk, som han optrådte med under et nyligt afholdt arrangement for lærere og skoleledere om overgang til ungdomsuddannelse. Arrangementet blev afholdt på Københavns Rådhus af Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) og Social Talks i fællesskab.

Rørt til tårer

Hvis man ser Esben Schønwandts talk, vil man lægge mærke til, at han på et tidspunkt får tårer i øjnene. Mens han bygger sin fortælling op - på scenen i den fyldte festsal på Københavns Rådhus - bliver han nemlig følelsesmæssigt berørt. For det er selve lærergerningen, der er på spil.

”Gennem Gejst-projektet har jeg fået genoplivet min passion for at være lærer, for jeg har set, at vi kan tage lærergerningen nye steder hen. Da jeg står og formidler den erkendelse, bliver jeg selv rørt”, fortæller han.

Væk var altså de klassiske power point-oplæg. Til gengæld skulle oplægsholderne, de fire skolelærere, hver især præsentere deres oplæg som en fortælling. En fortælling efter alle kunstens regler, for de fire lærere er blevet trænet i story telling af Kasper Sørensen fra Fortællekunsten.  

Man kommer virkelig ud af sin comfort zone, som lærer Lene Pors udtrykker det. Hun er lærer og koordinator i håndværk og design på Sankt Annæ Gymnasiums grundskole og brugte sin social talk på at fortælle, hvordan børn og unge kan lære ved at bruge sanserne. Hun byggede sin talk op om konkrete erfaringer fra skolens værksted, og fortalte om to elevers arbejde med deres projektopgave.

”Jeg fortæller, hvordan eleverne anvender og afprøver værktøjer, maskiner og materialer i realiseringen af deres produkt. De får hermed noget værkstedserfaring, og grebet om stiksaven og duften af træ lagres ubevidst som tavs viden”, fortæller Lene Pors.

Lad eleverne lære gennem hænderne

Pointen med hendes fortælling er at vise, at hvis man gør meget ud af det praksisfaglige arbejde med hænderne, får man nemmere fat i de ikke-boglige elever, og får åbnet deres øjne for mulighederne i en erhvervsuddannelse.

Normalt ville Lene Pors have fortalt om dette arbejde i en mere klassisk form med power points og generelle pointer. Tilhørerne i salen ville måske lytte. Måske ikke. De fleste mennesker mister nemlig koncentrationen under ’traditionelle’ oplæg, lærte Lene Pors og de tre andre lærere på deres story telling-kursus. Men hvis man bygger sit budskab op som en fortælling med nærvær og virkelige personer, som lytterne kan relatere til, kan man langt bedre aktivere og fastholde lytternes opmærksomhed.

De to øvrige lærere, som optrådte med talks på konferencen, var Kirsten Lorenzen, lærer og uddannelsesambassadør på Kildevældskolen og Helena Pernille Alexandrowitsch, lærer på Tingbjerg Skole og Fritid.

Kirsten Lorenzens talk formidler, hvordan systematisk anvendelse af karrierelæring i folkeskolen kan få flere unge til at blive afklaret i valget af ungdomsuddannelse, mens Helena Pernille Alexandrowitsch formidler, hvordan Tingbjerg Skole og Fritid har udviklet et nyt koncept for skole-hjemsamarbejdet, der sætter elevens læring i centrum, blandt andet ved at eleven præsenterer et produkt lavet i undervisningen, der bruges som afsæt til samtalen mellem skole, elev og hjem.

Fra lærer til lærer

De fire social talks er tilgængelige for alle på både hjemmeside og LinkedIn, oplyser direktør i Social Talks, Niels Christian Barkholt. De fire lærere er fundet i samarbejde med BUF, Københavns Kommune.

”De er faglige frontpersoner, som i deres daglige arbejde udvikler nye metoder, som kan udbredes til andre skoler, så lærerne kan arbejde endnu bedre med de unge, som har slået sig på skolen”, siger Niels Christian Barkholt.

Det ønske deler Gejst-lærer Esben Schønwandt. Han skulle ikke betænke sig længe for at sige ja til at blive professionel historiefortæller. Og dermed forhåbentlig øge chancen for, at lærerkolleger rundt omkring bliver så inspireret af hans erfaringer fra Gejst, at de vælger at engagere sig i de skoletrætte elever frem for at opgive dem.

”Jeg bruger i forvejen meget det at fortælle i min undervisning, og jeg oplever, at mine elever bliver tryllebundet af den gode fortælling, så jeg synes, social talks er et fantastisk projekt”, siger Esben Schønwandt.

Selv ville han helst have været foruden at stå foran så mange mennesker og fælde en tåre, men han fik meget positiv respons bagefter:

”Folk kunne jo mærke, at det var ægte”.

Det er i høj grad den autenticitet fra lærer til lærer, der er styrken bag Social Talks, pointerer Niels Christian Barkholt:

”Den personlige fortælling er en metode, der virker. Den engagerer og inspirerer, og grundtanken er, at hvis disse fire social talks bliver bredt ud på skolerne, så kan der ske en forankring af viden og erfaringer, der nu og på sigt kan få flere unge til at vælge en ungdomsuddannelse. Det er ikke et quick fix men et supplement til andre gode initiativer”.

Se de fire talks her.

Social Talks

Social Talks skaber videndeling og efteruddannelse inden for velfærd og socialt arbejde, herunder folkeskolen. For at skabe forandring direkte til gavn for børnene foregår videndeling og læring blandt medarbejderne direkte på skolen i den gruppe af kolleger, man arbejder sammen med til hverdag. Formaterne, som man kan rekvirere, er af 1-4 timers varighed, og oplæg er baseret på dokumenterede metoder og erfaringer fra eksperter og videnspersoner.

På skoleområdet kan temaerne være forældresamarbejde, skolefravær, unge, der falder ud af skolen, indsatsen for at flere unge vælger en erhvervsuddannelse efter folkeskolen, børn og unges mentale sundhed m.v

Social Talks er hyret af Københavns Kommunes til at træne oplægsholdere til at lave talks, der gøres tilgængelige på platformen ’Bedst Sammen’ – en hjemmeside med anvendelig viden til alle medarbejdere, som arbejder med børns udvikling og læring.

Se mere på bedstsammen.kk.dk og socialtalksonline.dk

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere. 

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke. Tilmeld dig her.