KLFnet har inviteret bestyrelsen i Københavns Lærerforening til give deres bud på, hvad politikerne skal have øjnene rettet mod efter et folketingsvalg. Læs deres synspunkter her.

 

Valgplakaterne hænger fortsat i lygtepæle og på vejbroer rundt om i landet og minder os alle om, at der er folketingsvalg i Danmark. Det har været mere end svært at få øje på debatten om vores fælles folkeskole. Men inden politikerne kan gøre stillingen op efter valget 1. november, har KLFnet inviteret bestyrelsen til at komme med deres gode bud på, hvad politikerne på Christiansborg efter et valg skal have fokus på.

 

Lad os tage ansvar for folkeskolen, når vi stemmer til folketingsvalget 1. november

Af Katrine Fylking, formand for KLF

Der er brug for tidlige investeringer i folkeskolen. Aftalen om kommunernes økonomi skal forbedres og særligt tilgodese det specialiserede område i folkeskolen. Det nytter ikke, at de kommunale politikere igen og igen skal finde besparelser i et allerede udsultet skolevæsen – med folketingets støttende hånd i ryggen! Her har regeringen et kæmpe ansvar. Udover en forbedret økonomiaftale, så skal budgetloven skrottes, så kommunerne kan bruge deres økonomiske råderum fornuftigt, blandt andet til at forbedre elevernes trivsel fagligt som socialt og sikre lærerne bedre arbejdsvilkår, to sider af samme sag. Vi har ikke råd til at lade være, hverken økonomisk eller menneskeligt.


Flere uddannede kollegaer – tak!

Af Thomas Roy Larsen, medlem af KLF’s bestyrelse

Politikerne skal skabe respekt og anerkendelse omkring lærerjobbet igen. Dårlig omtale, skolereformen og et generelt dårligt arbejdsmiljø skræmmer folk væk! Optaget til læreruddannelsen er støt faldende, mange nyuddannede finder sig ikke i dårligt arbejdsmiljø, og løsninger er styret af økonomi.

Derfor håber jeg, at politikerne vil prioritere professionsuddannelserne og igen gøre det attraktivt at læse til lærer. Hvad skal der til? Mit bud er et fornyet fokus på skolens kerneopgaver – nemlig undervisning og arbejdet med elevernes trivsel.


Giv slip på evaluerings- og målingsvanviddet og giv de nødvendige ressourcer til jeres tiltag

Af Jessica Uebelin, medlem af KLF’s bestyrelse

Inklusion, elevernes trivsel, fastholdelse og rekruttering af lærere – vi kommer ingen veje, hvis der kun bliver skrevet fine strategier, uden at ressourcerne følger med. Ressourcer til flere 2-lærer timer, mindre klassestørrelser og tid til forberedelse og refleksion. Ellers kan vi ikke rykke på de dagsordener.  Trivsel, progression, karakter, parathed – alt bliver målt, kategoriseret og sammenlignet, men eleverne får det ikke bedre af det. Tag en pause fra det og fokuser på, hvad vi vil give eleverne videre i livet.


Investering i vores børn og lærerne i folkeskolen

Af Anders Kildahl Juul, medlem af KLF’s bestyrelse

Fastholdelse og rekruttering af lærere skaber store problemer i folkeskolen. Alt for mange nyuddannede lærere fravælger folkeskolen eller forlader faget inden for to år. Alt for mange erfarende lærere oplever, at lærerarbejdet er for slidsomt, fordi de ikke kan lykkes med deres opgave indenfor den givende ramme. Mistrivslen blandt børn er stigende. Hvert 6. barn under 10 år har alvorlige mentale helbredsproblemer, og hvert 7. barn får en diagnose inden, de er fyldt 18 år. I 9 ud af 10 klasser sidder der børn, der har brug for en særlig indsats. For mange kommuner har ikke eller prioriterer ikke nok ressourcer til området.


En folkeskole i fremtiden? Det kræver et valg og politikere som vil lade handling følge ord

Af Kjell Nilsson, medlem af KLF’s bestyrelse

Vi, lærere og børnehaveklasseledere, står alene i skolens hverdag. På tryg afstand af klasselokalerne, har minister og Folketingets politikere været ”sammen om skolen” med vores repræsentanter til samtaler om skolen. Nu er I, de ansvarlige politikere, på valg, så lad os klart og tydeligt høre, hvilke redningsplaner I har for skolen. Har I lyttet til samtalerne? Vil I handle på jeres viden? Eller lade folkeskolen køre i sænk og dulme jeres samvittighed med besøg i skolen på festdage med glade elever og stole på at skolens personale, som altid vil behandle jer fine gæster med ærbødighed?


Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere. 

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.