I et åbent brev til politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget opfordrer de to fagforeninger, Københavns Lærerforening og Landsforeningen for Socialpædagoger, til, at man i stedet for besparelser og effektiviseringer investerer penge i børnenes skole- og fritidstilbud ved de kommende budgetforhandlinger for 2023.

Skal der spares millioner på folkeskolen, eller skal der istedet investeres markant i børnenes skolegang og fritid? Spørgsmålet er omdrejningspunktet i det åbne brev, som Københavns Lærerforening, KLF, og Landsforeningen for Socialpædagoger, LFS, torsdag middag sendte til politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget.

Inden 2. maj i år skal politikerne indstille til økonomiudvalget, hvilke af Børne- og Ungdomsforvaltningens spare- og effektiviseringsforslag der skal realiseres. Som det ser ud nu, skal der næste år spares og effektiviseres for 55 millioner kroner på børne-ungeområdet i København.

KLF og LFS peger på, at det ser ud til, samtidigt med de forventede spareforslag, at der er et økonomisk råderum på 470 millioner kroner i Københavns Kommunes foreløbige budget for næste år. Nogle af de mange millioner kroner ser de to fagforeninger gerne, at politikerne prioriterer til folkeskolen og børnenes fritidsliv.

Konkret foreslår KLF og LFS, at politikerne bruger penge på at forkorte skoledagen og erstatte den understøttende undervisning med tolærer-timer til co-teaching samt en genetablering af de nedlagte fritidshjem, der i 2019 blev erstattet af KKFO’erne.

Skole og fritid er ikke det samme

Den lange skoledag og den understøttende undervisning har ikke givet de ønskede faglige resultater eller skabt en bedre trivsel hos børnene, påpeger KLF og LFS. 

Derfor foreslår de to fagforeninger, at man forkorter skoledagen og konverterer den understøttende undervisning til timer med to lærere, der gør det muligt at bruge co-teaching som undervisningsmetode. Det vil ifølge KLF og LFS skabe mere kvalitet i undervisningen og sikre bedre muligheder for inkluderende klassefællesskaber.

Med en kortere skoledag vil eleverne også opleve en bedre balance mellem skoledag og deres fritidsliv, lyder det endvidere i brevet.

For: ”Fritidspædagogikken er blevet et halehæng til skolen,” skriver KLF og LFS i brevet til de københavnske politikere. De ønsker derfor, at politikerne  gør op med en beslutning fra 2019, hvor fritidshjemmene blev erstattet af KKFO’er på skolerne.  Med KKFO’erne blev skole og fritid smeltet sammen, og dermed opstod et fravær af "... et selvstændigt fritidspædagogisk rum, der har forstærket de negative konsekvenser af skolereformen," forklarer KLF og LFS.

Med forslaget kommer der en tydeligere adskillelse af skole og fritid for de københavnske skolebørn. De to fagforeninger understreger, at de fortsat ønsker et tæt samarbejde mellem skole og fritidstilbud, så børnene oplever en sammenhæng i deres hverdag.

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere. 

 

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.