Folkeskolens problemer med fastholdelse og rekruttering af uddannede lærere, et for højt sygefravær og manglende sammenhæng mellem krav og ressourcer har Københavns Lærerforenings konstante bevågenhed. Sådan er det naturligvis også nu, hvor den kommunale valgkamp kører på sin sidste hektiske uge.

Som optakt til kommunalvalget i København har KLF formuleret tre særlige fokuspunkter, som går igen i det arbejde, som foreningen har tilrettelagt under valgkampen.

Lærerne og folkeskolen har brug for flere ressourcer. Københavns Lærerforening bakker op om politikernes målsætninger, som de er beskrevet i strategien ”Vores børn – fælles ansvar”, men efterlyser samtidigt, at der afsættes de nødvendige midler til at kunne lykkes med opgaven.

”Når politikerne stræber efter, at eleverne skal tilbydes et højt fagligt niveau, og skolen skal have et ekstra fokus på de børn, der ikke vokser op i hjem med lige så gode betingelser som andre, så kræver det også, at politikerne ser på de ressourcer, som skolerne har til at indfri målsætningen,” siger Lars Sørensen, formand for KLF.

”Vi gør jo konstant opmærksom på, at Københavns Kommune i forhold til andre kommuner er undernormeret. Man er nødt til at prioritere i opgaverne, når der ikke er de ressourcer, man har brug for ude på skolerne”.

For at kunne give eleverne et tilbud med høj faglighed og variation i undervisningen, kræver det, ifølge Lars Sørensen, at lærerne har den nødvendige tid til at forberede og efterbehandle undervisningen. Mange lærere oplever stadigvæk at være presset på mængden af opgaver og tiden til forberedelse. Det presser arbejdsmiljøet for lærerne, mener han.

Københavns Lærerforening peger på flere løsninger for at sikre bedre sammenhæng mellem krav og ressourcer.

Lærernes skal sikres den nødvendige forberedelsestid, og så skal der ansættes flere lærere i den københavnske folkeskole. KLF henviser til, at der på en københavnsk gennemsnitsskole med 650 elever er 5,5 færre lærere ansat end i de fem største byer i Danmark. Flere lærere vil give mulighed for holddeling i undervisningen, som også er et stort ønske hos lærerne, forklarer Lars Sørensen.

Lærerne skal være uddannede

Hele 26 procent af undervisningen i folkeskolen i København varetages af lærere, der ikke er uddannede lærere. Det er bekymrende og alarmerende.

Undervisningen i folkeskolen skal, som det også fremgår af folkeskoleloven, varetages af uddannede lærere. Ikke desto mindre har andelen af ikke-uddannede lærere været høj i de seneste år.

Københavns Lærerforening vurderer, at hovedårsagen er, at det i for ringe grad lykkes skolerne at fastholde de lærere, der starter i den københavnske folkeskole. Det skal der gøres en målrettet indsats for at ændre. Derudover skal der uddannes langt flere lærere i København, lyder det i foreningens fokuspapir.

Fastholdelse og rekruttering af lærere i den københavnske folkeskole kræver en overordnet kommunal plan for området. Et arbejde som KLF gerne vil være en aktiv del af, siger KLF’s formand Lars Sørensen.

Bedre arbejdsforhold er en del af løsningen

Glade, motiverede lærere, der lykkes med deres arbejde, er en forudsætning for at eleverne trives og lærer noget i deres skoletid.

Derfor skal arbejdsmiljøet på skolerne forbedres markant, fastslår Københavns Lærerforening med Lars Sørensen i spidsen.

”Jeg synes egentlig, at vi med vores tre hovedoverskrifter til kommunalvalget, har spot på det, som er de centrale problemstillinger for lærernes arbejdsmiljø og for at lave en god folkeskole”.

Lars Sørensen henviser til, at de tre områder hænger sammen, og på de fleste områder er hinandens forudsætninger.

”Hvis lærerne oplever, at de har mulighed for at lykkes med deres arbejde, så øger det trivslen og motivationen og dermed også lysten til at blive i jobbet som lærer.”

Ifølge KLF’s formand er det helt afgørende, at man målrettet arbejder med lærernes arbejdsmiljø, så man kan få nedbragt det arbejdsrelaterede sygefravær. Københavns Lærerforening henviser i deres valgoplæg til, at stress og udbrændthed fylder for meget i de sager, som Arbejdsmiljø København arbejder med.

Lærerforeningen oplever også, at mange lærere og børnehaveklasseledere udsættes for vold og trusler i deres arbejde. Derfor kræver Københavns Lærerforening, at politikerne forholder sig til problemerne i den københavnske folkeskole både nu og efter et valg.

”Vi gør hele tiden forvaltningen og politikerne opmærksomme på problemerne, og vi gør det også, når vi mødes med de mest centrale politikere på Københavns Rådhus. Vi lytter til deres tanker og forslag, og vi præsenterer vores bud på løsninger for folkeskolen.”

Lars Sørensen opfordrer medlemmerne af KLF til at være aktive – både under og efter valgkampen, så der kan komme maksimalt fokus på de forhold, der har betydning for folkeskolens udvikling.

”Vores medlemmer har stærke og solide holdninger til, hvordan skolen skal udvikles, og det skal vi gerne have i spil over for politikerne.”

I denne pjece kan du læse mere om Københavns Lærerforenings mærkesager i valgkampen.

Lars Sørensen opfordrer alle medlemmer til at deltage i debatten og minder om KLF’s valgarrangement 11. november i Amager Bio kl. 16.00, hvor man er velkommen til at tage sine kolleger med.

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere. 

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke. Tilmeld dig her.