I de næste dage skal de kongresdelegerede i Danmarks Lærerforening sætte retningen for foreningens arbejde i de kommende år. KLFnet har talt med nogle af de københavnske deltagere.

Danmarks Lærerforening slog i dag dørene op for tre dages kongres i København på Tivoli Hotel og Congress Center.

Københavns Lærerforening er naturligvis med på kongressen og deltager med 20 delegerede. Den københavnske gruppe består af bestyrelsens ni medlemmer samt 11  valgte kongresdelegerede medlemmer.

Det er i år ikke en kongres, der skal tage stilling til de store afgørende forhold som fx kravene til en arbejdstidsaftale eller lignende, men det betyder ikke, at dagsordenen er tom for indhold. Tværtimod.

Ifølge Inge Thomsen, næstformand i KLF, er der flere vigtige temaer, som hun håber, kongressen vil debattere og forholde sig til.

”Jeg ser frem til, at vi får en debat om nogle af de emner, vi også har haft oppe og vende i København. Det gælder A20 og særligt TR-forholdene, inklusion og så det med, at vi gerne skal kunne holde til et helt arbejdsliv.”

”A20 lægger op til, at rigtig mange opgaver skal løses lokalt på skolen, hvor TR så spiller en stor rolle. Det kræver mere tid, men også mere uddannelse,” siger hun.

Tid til opgaverne

Blandt de københavnske kongresdelegerede er lærer og tillidsrepræsentant på Skolen i Sydhavnen, Kathrine Kristensen. Det er første gang, hun er med som delegeret, og det har hun set frem til længe. Hun håber, på linje med Inge Thomsen, at netop tillidsrepræsentantens arbejdsvilkår og rammerne for arbejdet i forbindelse med A20 kommer op til debat.

”Hvis A20 skal fungere, er det virkelig vigtigt, at TR’erne har tid til deres opgaver hver uge. Som det er nu, har en TR i nogle kommuner to timer om ugen, mens andre har 10 timer om ugen.”

”Hvis medlemmerne skal tro på, at A20 gør en forskel for deres dagligdag på skolerne, er det afgørende, at TR har tiden til det, og at der i kommunerne er gode rammer for det arbejde, TR er med i,” siger Kathrine Kristensen. Hun håber også, at kongressen sætter fokus på inklusionsopgaven, som er en alt for stor mundfuld for lærerne ude på skolerne.

”Mange lærere står hver dag med alt for udfordrende opgaver med inklusion,” lyder det fra kongresdebutanten.

For de politisk valgte medlemmer af kredsene i Danmarks Lærerforening er kongressen og det forberedende arbejde frem mod kongressen et vigtigt og afgørende fora, til at kunne sætte retning for de emner og områder, der har stor betydning for de mange tusinde medlemmer af Lærerforeningen.

Opfordring til at indtage talerstolen på kongressen

Formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, opfordrer også de kongresdelegerede til at indtage talerstolen under kongressen med inputs og bud på, hvordan Lærerforeningen skal prioritere arbejdet i de kommende år.

Ifølge Inge Thomsen er det særligt A20, at holde til et helt arbejdsliv, velfærdsdagsordnen, uddannede lærere og efter- og videreuddannelse, der bliver de vigtige temaer. Hun vil selv gå på talerstolen for at tale om et arbejdsliv man skal kunne holde til. Som det er nu, bliver for mange lærere og børnehaveklasseledere nedslidte af arbejdet i skolen.

Blandt medlemmerne af den københavnske delegation er også Katrine Fylking, der er kongresdelegeret qua sin plads i Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse. Hun har også set frem til en kongres med masser af debat og diskussion om retningen for foreningen.

”Gordon Ørskov Madsen har lagt et ønske ud om, at der er mange kongresdelegerede, der går på talerstolen. Jeg er spændt på, hvordan det kommer til at virke og håber på en god, livlig og konstruktiv debat, og jeg håber, at vi på kongressen får samlet op på de store beslutninger og aftaler, som der er truffet gennem de sidste par år,” siger Katrine Fylking.

Hun peger på A20, inklusion og velfærdsdagsordenen som centrale temaer, hun håber, bliver behandlet på kongressen.

”Det er enormt vigtigt, at vi i forbindelse med realiseringen af A20 er meget opmærksomme på alle kredse af Danmarks Lærerforening, og på kongressen har vi mulighed for at samle vores erfaringer,” siger hun med henvisningen til formandens opfordring om at indtage talerstolen og fortælle om sine erfaringer.

Omkring 300 kongresdelegerede fra hele landet danner til sammen Lærerforeningens øverste myndighed. Københavns Lærerforening er repræsenteret med 20 delegerede, og er dermed den største gruppe i forsamlingen.

Kongressen afholdes i Tivoli Hotel og Congress Center – samme sted som Københavns Lærerforening har afholdt generalforsamling de to seneste år.

Du kan læse mere om kongressen på Danmarks Lærerforenings hjemmeside og følge Folkeskolens dækning her.

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere. 

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke. Tilmeld dig her.