Københavns Lærerforenings bestyrelse har vedtaget en helt ny struktur for det fagpolitiske arbejde. Det betyder blandt andet, at de traditionelle udvalg – Fagligt Udvalg og Pædagogisk Udvalg – erstattes af nye, mere fleksible arbejdsgrupper.

Det betyder også, at formandsposterne i de to tidligere udvalg nedlægges. Fremover vil alle bestyrelsesmedlemmerne derfor have samme frikøb til det politiske arbejde i foreningen. I snit giver det 2,5 dage om ugen til hver af de syv menige medlemmer af bestyrelsen. I forvejen er formanden og næstformanden fuldt frikøbte.

Nye temagrupper

Med konstitueringen har bestyrelsen fundet frem til tre nye temagrupper, som skal fungere i den nuværende valgperiode som gennemgående arbejdsgrupper. De tre temaer, der er omdrejningspunktet i arbejdsgrupperne, er: A20/21, Arbejdsmiljø og Inklusion.

Derudover er der også afsat plads i bestyrelsesmedlemmernes kalendere til arbejdet i såkaldte ad hoc-grupper, der som navnet afslører, kan etableres og nedlægges løbende efter behov.

Den nye struktur har været en nødvendighed, fortæller KLF’s formand, Katrine Fylking, fordi opgaverne i fagforeningen hele tiden ændrer sig.

”Kravene til os som fagforening er forandret den seneste tid, og der er brug for, at vores struktur understøtter dette. Forvaltning, politikere og andre interessenter i folkeskolen vil gerne mødes med os og samarbejde, og vi vil gerne tages med på råd og også opnå indflydelse flere steder for vores medlemmer.”

”Så man kan sige, at vi nu løbende tilpasser os de krav og forventninger, der er til os som fagforening,” siger hun.

En længere proces

Der er tale om en væsentlig anderledes måde at tilrettelægge arbejdet på i bestyrelsen i forhold til tidligere, hvor meget af det politiske rugbrødsarbejde har været fordelt mellem to faste, traditionelle udvalg. Det er derfor også en længere proces, som bestyrelsen har taget sig tid til at drøfte. I foråret var bestyrelsen på et seminar, hvor opgaver, visioner og struktur blev grundigt drøftet og vendt.

Det er blandt andet det arbejde, der har resulteret i konstitueringen, der nu er faldet på plads.

For Katrine Fylking har det været afgørende, at Københavns Lærerforenings bestyrelse fremover er godt forberedt til at løfte de mange forskellige opgaver og forventninger, der naturligt er til foreningen. Men det har i lige så høj grad været intentionen, i større grad end i dag, at brede opgaver og ansvar ud til hele bestyrelsen.

”Vi vil gerne som bestyrelse arbejde på en måde, så alle bestyrelsesmedlemmer kan bidrage bedst muligt ind i de dagsordener, som vi vælger at arbejde med. Her er brug for, at vi skarpt prioriterer i de dagsordener, som der er. Vi kan ikke løbe efter alting. Det er en stor værdi, at vi sammen i bestyrelsen løbende vurderer og nedsætter ad hoc-grupper, alt efter relevans for vores medlemmer og arbejde i foreningen – og samtidig sikrer en fælles retning.”

Ikke alt ændres

Fremover er det således de nye temagrupper og ad-hoc grupper, der bliver styrende for meget af det politiske arbejde i KLF. Særlig temagrupperne vil sætte retningen for, hvad KLF har fokus på i de kommende år. Hver temagruppe består af 2-3 bestyrelsesmedlemmer.

Samtidigt deltager ét bestyrelsesmedlem fra hver temagruppe i en budgetarbejdsgruppe, som målrettet arbejder med Københavns Kommunes budget. En opgave, der efterhånden strækker sig over hele kalenderåret frem til den endelige budgetvedtagelse i Borgerrepræsentationen i efteråret. Herefter starter arbejdet forfra igen.

Alt er dog ikke kun nyt og forandret. Som en fast bestanddel af Københavns Lærerforenings aktiviteter er Koloniudvalget fastholdt. Her følger bestyrelsesmedlemmerne sammen med formanden med i arbejdet omkring Københavns Lærerforenings Kolonier, hvor forretningsfører Søren Freiesleben også deltager.

Bestyrelsen er også fortsat fordelt i de forskellige bydækkende områder, hvor tillidsrepræsentanter og bestyrelsesmedlemmer mødes. Det samme gælder for de mindre medlemsgrupper og specialnetværket mv.

Indtil videre har bestyrelsen besluttet tre ad hoc-grupper; Lærerkoret, Generalforsamlingen 2022 og Grøn omstilling. Der kan nemt komme flere til i den kommende tid, fortæller Katrine Fylking.

”Jeg forestiller mig, at der kommer en ad hoc-gruppe vedrørende de nye meddelelsesbøger og de udvidede meddelelsesbøger, da vi snart skal til at tage stilling til det i Københavns Kommune.”

”Hele bestyrelsesstrukturen og den samlede konstituering skal evalueres grundigt i februar 2023, hvor vi i bestyrelsen også skal se på vores områdestruktur, hvor vi samler vores tillidsrepræsentanter, om det fungerer optimalt, eller om der skal foretages ændringer, der kan medvirke til en fagforening med god sammenhængskraft.”

Her kan du se, hvilke bestyrelsesmedlemmer der er med i de forskellige grupper:

 

 

A20/21: Anders Kildahl Juul, Pernille Bendix

Arbejdsmiljø: Peter Jensen, Kjell Nilsson, Janne Riise Hansen

Inklusion: Jessica Uebelin, Thomas Roy Larsen, Sussie Johansen

Koloniudvalget: Katrine Fylking, Kjell Nilsson, Pernille Bendix, Thomas Roy Larsen

 

Ad hoc-grupper:

Principper og formål for Lærerkoret: Pernille Bendix, Janne Riise Hansen

Generalforsamlingen 2022: Peter Jensen, Thomas Roy Larsen, Jessica Uebelin,

Grøn Omstilling: Anders Kildahl Juul, Sussie Johansen, Kjell Nilsson (Katrine Fylking)

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere. 

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.