Til næste år skal alle medarbejdere i Københavns Kommune svare på, om de har oplevet grænseoverskridende kommentarer eller uønskede seksuelle tilnærmelser på arbejdspladsen. I kommunens budget for 2022 er der nemlig blevet afsat 1. mio. kr. til at gennemføre en stor sexismeundersøgelse.

”Vi er rigtig glade for, at vi nu prioriterer denne her vigtige opgave. Man løser nemlig problemet bedst, hvis man kender dets omfang,” siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling fra SF.

Faktisk havde partierne i Københavns Kommune allerede for et år siden aftalt at undersøge omfanget af sexisme i kommunen. Det skete kort efter, at overborgmester Frank Jensen måtte gå af på grund af alvorlige beskyldninger om seksuelle krænkelser. Men i foråret kunne KLFnet fortælle, at undersøgelsen var blevet udskudt på ubestemt tid.   

Den beslutning mødte kritik fra blandt andet videnscenteret KVINFO, der arbejder med køn og ligestilling. Derfor glæder det også KVINFO’s direktør, Henriette Laursen, at Københavns Kommune i sidste ende har besluttet at gennemføre undersøgelsen.

”Det er en meget positiv beslutning. Når den øverste chef ikke har været den rette rollemodel på området, er man som kommune nødt til at dykke ned og se, om det kun er én persons handlinger, eller om der er tale om en kultur, der går igen i hele kommunen” siger hun.

1. million rækker ikke langt

Samtidig er direktør Henriette Laursen en smule bekymret for, at der kun er afsat 1. mio. kr. til at undersøge problemet med sexisme i en kommune med 45.000 medarbejdere. Det kræver i hvert fald, at man identificerer og fokuserer på de afdelinger, hvor der er størst risiko for en sexistisk kultur, fortæller hun.

”Vi ved, at især løst tilknyttede medarbejdere som studentermedhjælpere, vikarer og praktikanter oftere oplever seksuelle krænkelser på arbejdet. Det samme gælder arbejdspladser med en stor skævhed blandt køn og arbejdspladser med en stærk hierarkisk opdeling. Derfor ville vores anbefaling være, at man laver en række forinterviews og retter fokus mod de steder, hvor man kan se et problem. For det er en meget kompleks undersøgelse, der skal laves for meget få midler,” siger Henriette Laursen.

”Københavns Kommune skal også være opmærksomme på, at der kan være meget store forskelle på, hvem der udsætter medarbejderne for seksuelle krænkelser. Det kan også være borgere, der krænker medarbejderne, eksempelvis i hjemmeplejen.”

Formand for Københavns Lærerforening, Lars Sørensen. Er også glad for, at der nu kommer en sexismeundersøgelse i Københavns Kommune.

”Men vi skal også huske at handle på resultaterne fra undersøgelsen,” siger han. ”Jeg tror, at der kommer til at være et stort arbejde efterfølgende, hvor vi blandt andet i Børne- og Ungdomsforvaltningen skal have nogle overvejelser omkring, hvad det betyder for vores arbejde.”

Lars Sørensen nåede at sidde i en arbejdsgruppe, der har udformet spørgsmålene til det spørgeskema, som alle kommunens medarbejdere skal svare på i forbindelse med sexismeundersøgelsen. Da spørgeskemaet er blevet færdigt, regner Lars Sørensen ikke med, at arbejdsgruppen skal mødes igen, fortæller han til KLFnet.

Seksuelle krænkelser er kommunens ansvar

Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling lægger netop vægt på, at man med den nye sexismeundersøgelse sørger for også at spørge de mere løst ansatte medarbejdere, om de oplever seksuelle krænkelser. Når Københavns Kommune spørger ind til sexisme og seksuelle krænkelser i den årlige trivselsundersøgelse, er denne gruppe medarbejdere nemlig ikke inkluderet. Derudover påpeger hun også, at sexismeundersøgelsen ikke er det eneste tiltag, som Københavns Kommune har taget for at komme sexisme til livs.

”I budgettet for 2022 har vi også fundet penge til en ny enhed i Københavns Kommune, der skal være med til at håndtere sager om sexisme og seksuelle krænkelser. Det er særligt uddannede medarbejdere, der kan håndtere sager om seksuelle krænkelser eller rykke ud på arbejdspladser for at arbejde med tonen og kulturen,” siger hun.

Den nye enhed hedder ”Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme”. Enheden har fået bevilliget 1,5 mio.kr. årligt fra 2022 til 2025.

”Derudover er det enormt vigtigt for SF at slå fast, at ansvaret i disse sager ikke ligger hos den enkelte medarbejder, men på arbejdsgiver og arbejdsplads. Det er vores ansvar som kommune at sørge for, at der ikke sker seksuelle krænkelser,” siger borgmester Sisse Marie Welling.

Københavns Kommunes indsatser mod sexisme og seksuelle krænkelser

Den 14. april åbnede en anonym klageadgang i Københavns Kommune, hvor medarbejdere og ledere kan ringe anonymt, hvis de har oplevet seksuel chikane eller sexisme.

I kommunens nye budget for 2022 bliver den anonyme klageadgang ændret til en enhed for seksuel chikane og sexisme. Københavns Kommune har også opdateret deres retningslinjer omkring krænkende adfærd på arbejdspladsen. Alle medarbejdere fik i januar en pixiudgave af retningslinjerne med lønsedlen. Børne- og Ungdomsforvaltningen pålagde også alle skoler at revidere deres lokale retningslinjer inden sommerferien.

Københavns Kommune skal også i gang med en inklusionsmåling, der skal undersøge, hvordan man får flere kvindelige ledere i kommunen. Der er afsat 1. mio. kr. til undersøgelsen.

Blandt medlemmerne i borgerrepræsentationen er der også blevet nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøgelse problemerne med seksuel chikane internt.

Kilde: Københavns Kommune

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere. 

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke. Tilmeld dig her.