En rapport fra Københavns Kommunes Økonomiforvaltning viser, at 45 procent af de ansatte lærere har forladt deres job efter to år. Samtidig fører knap en fjerdedel af jobopslag ikke til nogen ansættelse. ”Det er meget voldsomme tal,” siger formanden for Københavns Lærerforening.

Skolerne i København har svært ved at finde og fastholde lærere. Det viser en rapport, som Økonomiforvaltningen færdiggjorde tidligere på sommeren.

Blandt andet viser rapporten, at kun omkring halvdelen af lærerne på de københavnske skoler fortsat er i deres job efter to år. Sagt med andre ord er det 45 procent af lærerne, der ikke længere arbejder i kommunen efter to år.

Note: Figuren viser samlede tal for nyansatte i 2012-2016. Tallene er opgjort på kalenderår, hvor tiltrædelsesåret tæller som år 1 i en seksårig periode.
Kilde: Københavns Kommunes Økonomiforvaltning

 

De lærere, der har valgt at fratræde deres stilling, er blevet spurgt ind til årsagerne. Her er den primære årsag ”Det psykiske arbejdsmiljø”, der især handler om, at arbejdspresset er for stort. Næsten lige så mange lærere svarede ”Ledelsen” som årsag til deres fratrædelse, med forklaringer som ”manglende tillid til ledelsen”, og ”at de ikke oplever at blive anerkendt af ledelsen”.

Katrine Fylking, der er formand for Københavns Lærerforening, kalder det ”meget voldsomme tal”. Hun er bekymret over situationen, og hun frygter, at politikerne ikke har forstået omfanget af de negative konsekvenser, som rapporten peger på.

”De erfarne lærere har stor betydning for sammenhængskraften og kulturen på skolen. Derfor er det helt nødvendigt, at vi får handlet på problemet, så vi kan fastholde de dygtige lærere, vi allerede har i skolen.Vi skal dykke mere ned i,hvorfor lærere søger væk fra lærerarbejdet, og hvorfor de vælger at blive. Det er komplekst, og løsningen er ikke enkel,” siger hun.

Svært at rekruttere

En ting er at fastholde lærerne, noget andet er at få dem ansat i første omgang. Tal fra samme rapport viser nemlig, at næsten en fjerdedel af opslagene om lærerjobs ikke fører til en ansættelse. 22,1 procent af jobopslagene i kommunen bliver ikke besat.

Det får naturligvis ikke fremtiden på de københavnske skoler til at se mere lys ud – især ikke når man også tænker på, at behovet for lærere er voksende. Beregninger fra rapporten viser, at efterspørgslen på lærere i 2030 vil være 10 procent større end udbuddet. Det svarer til, at der vil mangle 600 medarbejdere på skolerne rundt omkring i byen.

”Det handler om at få uddannet de lærere, som vi allerede i lærerstillinger i kommunen. Og så skal vi tiltrække flere nyuddannede fra læreruddannelsen,” siger formanden for Københavns Lærerforening.

Øget brug af meritlæreruddannelse

KLFnet har spurgt Børne- og Ungdomsforvaltningen om, hvordan de forholder sig til den mangel på lærere, som fremtiden tyder på. Det er enige i, at uddannelse af flere af de nuværende ansatte er en af løsningerne.

“For det første skal vi uddanne flere af de nuværende lærere, som ikke har en læreruddannelse. Derfor arbejder vi blandt andet på en øget brug af meritlæreruddannelse,” skriver forvaltningen til KLFnet og fortsætter:

“For det andet skal vi kunne tiltrække og rekruttere nye medarbejdere, der gerne vil uddanne sig til lærere. Blandt andet arbejder vi på et tæt samarbejde mellem læreruddannelsen og de københavnske skoler om både udvidet og styrket praktiksamarbejde, så de lærerstuderende får en bedre tilknytning til praksis og Københavns skoler.”

Rapporten kommer med 13 anbefalinger til arbejdet med fastholdelse og rekruttering, som du sammen med resten af rapporten kan læse nærmere om her. Der er ikke afsat nogle midler til de indsatser og initiativer, som rapporten peger på. Den vil dog være med på mødet mellem Økonomiudvalget og det centrale samarbejdsorgan (CSO) i dag, den 16. august, forud for budgetforhandlingerne. 

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere. 

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.