Overenskomstaftalerne for alle offentligt ansatte, som er blevet indgået i løbet af foråret, kommer nu til afstemning blandt medlemmerne af de faglige organisationer. I Danmarks Lærerforening stemmer vi mellem den 3. april og den 14. april.

Der er indgået aftaler mellem de faglige organisationer og arbejdsgiverne på det statslige, regionale og kommunale område om fornyelse af overenskomsterne. Aftalerne er to-årige og løber fra 1. april 2024 til 1. april 2026. Nu skal aftalerne til afstemning blandt organisationernes medlemmer og godkendes, før de kan træde i kraft. Medlemmer af Skolelederforeningen og lærerstuderende deltager ikke i afstemningen. Det samme gælder medlemmer, som har en privat arbejdsgiver med særlig overenskomst med DLF. Medlemmer, som er tjenestemandspensionister efter den statslige tjenestemandspensionslovs regler, og medlemmer, som er pensionister efter overenskomstansættelse i en kommune, kan heller ikke stemme.

Som en del af trepartsaftalen mellem organisationerne, arbejdsgiverne og regeringen, som blev indgået inden OK-forhandlingerne, vil afstemningen på det kommunale og det regionale område denne gang være sammenkædet. Det betyder, at det er en samlet afstemning blandt alle FH’s medlemsorganisationer, som afgør, om aftalerne kan godkendes. Resultatet af afstemningen vil blive offentliggjort den 15. april.

Den samlede økonomiske ramme for alle tre områder er på 8,8 % for de to år, hvoraf en væsentlig del udmøntes som lønstigninger i starten af overenskomstperioden. Hovedparten af midlerne gives som fælles lønstigninger for alle offentligt ansatte, men der er også afsat markante midler til specielle aftaler inden for de enkelte fagområder – f.eks. lærere i folkeskolen. Det omfatter bl.a. en kompetencefond på lærerområdet, at pensionister bliver overenskomstdækket, bedre TR-struktur, opsparing af frihed for den enkelte, forbedrede barselsvilkår, praktikaftale og forbedret gruppelivsordning. Her kan du læse om de statslige, regionale og kommunale forlig – med link til selve aftaleteksterne.

Du kan læse KLF-formand Katrine Fylkings gennemgang af OK24 her.

Læs og deltag i debatten om OK24 her på KLFnet’s debatsider, hvor du bl.a. kan læse anbefalinger fra medlemmer af bestyrelsen og selv indsende debatindlæg til jhu@dlf.org.

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.