Der er masser af indholdstunge emner ved dette folketingsvalg: Klima, energikrise, et presset sundhedsvæsen og en bekymrende mangel på faguddannet velfærdspersonale. Længere nede på listen står børn og unges stigende mistrivsel.

Men de unges trivsel må ikke ende bagerst i køen, når politikerne efter valget skal sætte retningen for vores samfund.

Det mener i hvert fald ’Bevægelsen for børn og unge’, som i kølvandet på mere end 1000 psykologers nødråb i Politiken for få måneder siden, startede en fælles front blandt fagpersoner og forældre mod den stigende mistrivsel hos de yngste.

En trivselskrise

Også lærerne og pædagogerne har været aktive med pennen og skrevet et debatindlæg i Politiken, hvor de bakker op om psykologernes alarmerende nødråb.

I indlægget kalder forfatterne den stigende mistrivsel hos mange børn og unge for en ”trivselskrise”. De mener, at trivselskrisen har været undervejs i årevis, og nu vil de have politikerne til at handle på problemet.

De fremhæver en af årsagerne til, hvorfor problemet kun bliver værre uden handling fra politikerne:

”Vi forsøger på skoler og i institutioner hver eneste dag at skabe det gode børne- og ungeliv, for vi ved, at børn, der går glade i daginstitution eller skole, også lærer mere og udvikler sig positivt. Derfor er det dybt frustrerende, når rammerne for vores arbejde ikke gør det muligt for os at udføre det helt afgørende arbejde med gode relationer og faglighed.”

Forfatterne mener, at der er brug for, at politikerne lytter til psykologernes anbefalinger i Politiken om ordentlige normeringer, både i daginstitutioner og skolefritidsordninger og til, ”at der i skolerne er klassestørrelser og tilstrækkelig forberedelsestid til at udføre den bedst mulige undervisning og relationsarbejde.”

Samtidigt opfordrer de til, at ”PPR-medarbejderne får arbejdsforhold og tilstrækkelige ressourcer til, at de rent faktisk har mulighed for at støtte vores arbejde med børn og unge.”

Faggrupper står sammen på tværs

En af hovedforfatterne til debatindlægget er lærer og debattør Anders Thorsen. Han er gået aktivt ind i Bevægelsen for børn og unge for at bruge sin stemme til at skabe fokus på problemerne.

Lærer Anders Thorsen håber, at rigtig mange vil bakke op om demonstrationen 28. oktober kl. 16. Video: Jan Klint

Han er særligt glad for, at det ikke er den enkelte faggruppe for sig, der råber op i medierne.

”Jeg synes bevægelsen har en god pointe med, at børns trivsel og udvikling ikke er noget, der kun handler om lærere, pædagoger, forældre eller psykologer hver især. Det er noget, der vedrører os alle sammen. Så jeg kan rigtig godt lide, at vi er nogen, der går sammen på tværs af faggrupper og siger, ’Hey, det her vil vi faktisk gerne kæmpe for sammen. Vi står sammen for børns trivsel’.”

Børn og unges trivsel skal på dagsordenen

Også i Københavns Lærerforening er der opbakning til den varslede demonstration for børn og unge. Næstformand Janne Riise Hansen opfordrer derfor alle medlemmer til at sætte en time af fredag eftermiddag i næste uge til at fortælle politikerne, at børn og unges trivsel skal tilbage på dagsordenen.

”Lærerne står hver dag med elever i deres klasser, som ikke får den hjælp, de har behov for. Det viser vores seneste inklusionsundersøgelse også meget tydeligt. Så det kræver handling fra politikerne, og vi tror på, at demonstrationen er en af vejene til at råbe politikerne op og kræve handling.”

Lærer Anders Thorsen håber på, at demonstrationen samtidigt kan være med til at overbevise medierne om, at der her er en dagsorden, som rigtige mange forskellige faggrupper og forældre bakker op om.

Han bringer derfor en kærlig opfordring til kollegerne ude på skolerne:

”Måske skal vi tænke på de børn og unge, vi oplever i vores klasser, som lige pludselig går ned med stress eller får angst, eller som vi aldrig nåede, fordi der var andre i klassen, som vi også lige skulle nå omkring. Måske skal vi tænke på dem, og så komme ind på Christiansborgs Slotsplads og være med til at kæmpe deres sag.”

Se video med Anders Thorsen, der opfordrer lærerne til at komme til demonstrationen fredag 28. oktober på Christiansborgs Slotsplads kl. 16.00.

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere. 

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.