Lav statistik på, hvad medlemmerne ringer om. Giv enkle spørgsmål og svar øverst på KLFs hjemmeside. Lad os få et lynkursus for TR-suppleanter, der skal træde til ved f.eks. TR’s barsel. Hvordan får vi flere til at møde op til møder i faglig klub?

Der var mange ideer, input og spørgsmål til debat, da KLF havde samlet alle byens tillidsrepræsentanter i Metropols mødelokaler torsdag eftermiddag den 24. august. Overskriften var: fokus på sammenhængskraften i KLF.

”I sekretariatet og i bestyrelsen har vi brugt tid på at drøfte, hvordan vi arbejder bedst for medlemmerne”, sagde KLF's formand, Katrine Fylking. ”Derfor har vi valgt det overordnede emne, som er sammenhængskraften og tillidsrepræsentanten som nøgleperson. Det bliver vores fokus den kommende tid. Vi har diskuteret formålet med vores forening, som jo er at skabe gode arbejdsliv for medlemmerne. Det handler både om løn og arbejdsvilkår, men også om de pædagogiske forhold og vores medlemmers muligheder for at udøve deres professionelle dømmekraft.”

Det blev til nogle gode debatter i gruppediskussionerne ved bordene, og KLF's politiske ledelse og sekretariat kunne tage mange gode ideer og input med hjem til det videre arbejde med at gøre KLF til en stærkere og mere handlekraftig organisation.

Politisk orientering

Katrine Fylking orienterede forsamlingen af TR’er om række aktuelle politiske sager. Økonomiaftalen mellem kommunerne og regeringen lægger - sammen med budgetloven - en spændetrøje ned over kommunernes muligheder for sikre kvalitet i kernevelfærden, herunder på folkeskoleområdet. Det gælder fælles for alle landets kommuner. Derfor fortsætter arbejdet for at få afskaffet budgetloven.

På årets Sorømøde, som undervisningsministeren inviterer til, var der fokus på arbejdet med nye læreplaner som erstatning for de fælles mål. Det handler om at reducere antallet af mål og gøre læreplanerne mere relevante for undervisningen.

Debatten om frihed og frisættelse fylder meget på skoleområdet. Katrine Fylking understregede, at det skal handle om at sikre den enkelte lærers muligheder for at træffe professionelle valg i undervisningen. Frihed skal ikke være en måde at lægge ansvaret for besparelser ud på skolerne. 

Endelig var der en kort orientering om Danmarks Lærerforenings kommende kongres i september, hvor der på baggrund af det store arbejde med at inddrage medlemmernes ønsker til en ny overenskomst – også her i København – vil blive opstillet de endelige krav forud for forhandlingerne om OK24.

Kommunale budgetforhandlinger

KLF’s næstformand, Janne Riise Hansen, gav en orientering om situationen med budgetforhandlingerne i Københavns Kommune. Der er lagt op til besparelser på børneområdet, bl.a. fordi udgifter i forbindelse med inflation og stigende energipriser og stigende omkostninger til specialundervisningsområdet skal hentes inden for budgettet. Det vil uundgåeligt ramme den almene undervisning.

KLF følger budgetforhandlingerne tæt og arbejder sammen med de andre organisationer inden for Børne- og ungdomsforvaltningens område om at kræve flere midler fra det samlede budget for at dække de ekstraordinære udgifter. 

Tag med til demonstration mod besparelser på børn- og ungeområdet i København: Stop besparelserne på børn- og ungeområdet i København. Kom og råb politikerne op

Læs Katrine Fylkings klumme "Politikerne skal ikke fedte ansvaret af på os"

 

 

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.