”Det er svært at sige, at vi er utilfredse, for politikerne har lyttet til os,” siger KLF’s næstformand Inge Thomsen om det indgåede budgetforlig i Københavns Kommune for 2022.

Spørger man borgmester Jesper Christensen (S) er budgetaftalen på børne- og ungeområdet for næste år, det bedste han har været med til at indgå i sine 20 år på Københavns Rådhus.

Sådan skrev han på sin Facebook, da budgettet blev præsenteret i begyndelsen af september.

Og der er også mange penge på vej til børne- og ungeområdet. Det erkender KLF’s næstformand Inge Thomsen, men hun peger samtidigt på, at store dele af de mange millioner kroner går til bedre normeringer og styrket ledelse på pædagogområdet.

”På skoleområdet vurderer Inge Thomsen, at besparelser og bevillingsudløb stort set går lige op med de investeringer, som politikerne præsenterer med næste års budget. Det er dog ikke nødvendigvis dårligt nyt for skolerne, men det er heller ikke prangende i et valgår, mener hun. Det betyder, at skolerne stort set har de samme ressourcer til at drive skole for næste år som i år.

Ser man på de tungeste poster i budgettet på skoleområdet, er den største positive nyhed, at der afsættes 74 mio. kr. årligt til at skabe en mere varieret og spændende undervisning for udskolingseleverne. I praksis er det en fortsættelse og styrkelse af den udskolingspulje, der stod til at udløbe næste skoleår.”

Der afsættes derudover 26 mio. kr. til at skoleklasser kan komme på lejrskole i 2022 eller 2023. Samtidigt er der penge til at sikre skoleveje og nye anlægspenge til udvidelse af Heerup Skole og en renovering af eksisterende lokaler ved Torveporten, der skal bruges til specialundervisning.

Ros fra KLF til kommunalpolitikerne

Inge Thomsen roser de københavnske politikere for at have lyttet til KLF’s bekymringer forud for budgetforhandlingerne.

”I Københavns Lærerforening holder vi møder med politikerne i foråret, inden budgetforhandlingerne indledes. Her taler vi med dem om de effektiviseringer, der er fremlagt fra forvaltningen inden for skoleområdet. Der synes vi virkelig, de har været meget lydhøre,” siger Inge Thomsen.

”Det har bl.a. betydet at et forslag om, at HK-ansatte skulle erstatte lærere til nogle funktioner i skolernes pædagogiske læringscenter – blev fjernet af politikerne selv. Der var også garantibevillingen på 11 mio. kr. Den havde forvaltningen valgt som en effektivisering, men det kan man jo ikke, når man har lavet ny budgetmodel. Den brugte vi langt tid på at diskutere med politikerne om. Var den gået igennem, så ville det være nedskæringer ude på skolerne.”

Selvom mange af effektiviseringerne enkeltvis kan lyde som små millionbeløb, så er alle besparelser i en trængt, københavnsk folkeskole noget, der rammer hårdt, vurderer KLF’s næstformand.

”Det er jo penge, der er der i dag og som nu også vil være der til næste år. Havde politikerne ikke prioriteret det, ville det være en stor sum penge, der ville ramme skolerne hårdt.”

Som en del af 'folkeskolemilliarden' er der afsat ekstra penge på finansloven til folkeskolen i de kommende år. Frem mod 2023 er der afsat stigende, ekstra midler som herefter gøres permanente. I København vil det svare til en ekstra lærerstilling på hver folkeskole. 

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere. 

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke. Tilmeld dig her.