Der bruges dagligt masser af strøm på de københavnske folkeskoler. Og med de stigende elpriser løber regningen op. Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer, at merforbruget på en gennemsnitlig folkeskole i København vil runde 400.000 kr. ved udgangen af 2022. Der er tale om et forsigtigt skøn, baseret på forsyningsselskabernes forventninger til prisudviklingen resten af året, understreger Forvaltningen over for KLFnet.

Da prisen på fjernvarme har ligget stabilt siden sidste år, er det primært eludgiften, der giver en merudgift i regnskabet.

Men regningen for de dyre kilowatt ender altså ikke på skolerne, som det ellers ville have gjort. Det skyldes, at man i Københavns Kommune fra januar i år har samlet energibudgetterne i Administrativt Ressourcecenter. Derfor vil skolerne ved årets udgang modtage kompensation for de øgede energiudgifter, der alene på skoleområdet skønnes til 30 millioner kroner i 2022.

Energikampagne på trapperne

KLFnet har spurgt forvaltningen, om skolerne har fået besked på at foretage energibesparende tiltag for at nedbringe strømforbruget?

I et skriftligt svar skriver Forvaltningen, at man er ved at kortlægge, hvilke ”her og nu-tiltag”, som kan iværksættes på tværs af skole- og dagstilbudsområdet for at mindske forbruget på el. Samtidigt skriver forvaltningen, at de vil se på andre områder, ”hvor der med fordel kan spares”.

En kampagne om ”Gode energiråd” er blandt andet på vej fra Forvaltningen, som primært er henvendt til ledere og medarbejdere. I materialet er der medtænkt pædagogisk materiale til børn og elever, som ”skal understøtte de gode vaner og sikre en effekt på den lange bane,” lyder det endvidere i svaret fra Forvaltningen.

Hvordan Børne- og Ungdomsforvaltningen vil dække den markante ekstraudgift er endnu ikke afklaret, men i er svar til KLFnet skriver Forvaltningen, at man på lige fod med andre af kommunens forvaltninger har ”indmeldt” merudgifterne til Økonomiudvalget, som et ”risikoområde” i 2022.

Torsdag præsenterede Klimaminister Dan Jørgensen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening en række indsatser, der skal mindske energiforbruget i hele den offentlige sektor. Blandt tiltagene er en sænkning af gennemsnitstemperaturen i offentlige bygninger, herunder også skoler, til 19 grader fra 1. oktober. Gadebelysningen fx i skolegårde forventes også at skulle slukkes.

Har I lavet lokale tiltag for at mindske energiforbruget på jeres skole? Så vil vi gerne høre om det på KLFnet. Skriv til redaktøren janklint@klfnet.dk. Måske kan vi hjælpe jer med at inspirere andre skoler med jeres energivenlige tiltag.

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere. 

 

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.