Der skal alligevel ikke ansættes andre faggrupper på skolerne for at spare på lærerlønningerne og Ungdomsskolen i Utterslev og Uddannelsesvejledningen slipper også for sparekniven i denne omgang, hvis det står til politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget.

Pædagoger i den understøttende undervisning og kontorpersonale i pædagogisk læringscenter var blandt forvaltningens mange effektiviseringsforslag for budget 2023, som politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget har behandlet forud for den endelige indstilling til Økonomiforvaltningen.

I alt har politikerne skullet finde besparelser for 55 millioner kroner på børne- og ungeområdet, som et led i Københavns Kommunes moderniserings- og effektiviseringsstrategi for næste år. Her skal de forskellige forvaltninger i København samlet finde besparelser for 240 millioner kroner.

Lærere skal ikke erstattes af andre faggrupper

Ved at ansætte andre faggrupper end lærere til opgaver i skolen, kan der ifølge forvaltningen spares op mod 20 millioner kroner årligt. Men de forslag har politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget nu besluttet at skrotte helt, efter at Københavns Lærerforening har gjort indsigelser mod forslagene på møder med partierne og senest i et åbent brev skrevet sammen med Landsforeningen for Socialpædagoger.

Dermed ser det nu ud til, at de truende besparelser på lærerlønninger og lærerprofessionen ikke bliver en del af Københavns Kommunes budget for 2023.

Det glæder Københavns Lærerforenings formand, Katrine Fylking, der giver politikerne et skulderklap for at lytte til lærerne:

”Jeg er rigtig glad for, at politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget har lyttet til og handlet på Københavns Lærerforenings bekymringer og indsigelser mod de besparelser forvaltningen har foreslået. Som profession er læreren jo helt afgørende for al undervisning i skolen. Derfor er det også meget overraskende, at vi igen og igen oplever spareforslag, der grundlæggende underminerer lærerens opgave i skolen.”

Katrine Fylking er godt tilfreds med, at der nu ikke længere står i forvaltningens budgetindstilling, at lærere skal udskiftes med andre faggrupper for at spare penge.

”Det er godt, at politikerne nu sender et klart signal om, at nok skal der spares og effektiviseres, men altså ikke her. Ikke på lærerne og deres faglighed.”

Blandt de øvrige forslag i forvaltningens effektiviseringskatalog var også besparelser på Ungdomsskolen i Utterslev og Ungdommens Uddannelsesvejledning samt et forslag om avatar-robotter for at forebygge og understøtte sygeundervisningen. Også disse forslag blev taget af bordet, da politikerne mødtes i sidste uge.

Du kan læse referatet fra Børne- og Ungdomsudvalgets 2.behandling af budgettet her

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere. 

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.