Tidligere på måneden sendte lærerkredsene fra de seks største byer i landet et brev til deres lokalpolitikere. Nu er der kommet svar – og politikerne deler kredsenes bekymring for folkeskolen.


Lokalpolitikerne i landets seks største byer har sendt et brev til lærerkredsene. Brevet er et svar på det brev, som kredsene sendte ud tidligere på måneden. Her var det gennemgående emne, at kredsformandskaberne er bekymrede for den stigende mistrivsel, som de ser i folkeskolen. En mistrivsel blandt eleverne som spreder sig til hele folkeskolen som institution.

I svaret fra politikerne i de seks store byer lyder det blandt andet, at ”som børne- og ungepolitikere deler vi jeres bekymring for og kærlighed til vores fælles folkeskole.” Svaret fortsætter med:

”Som de fleste andre i Danmark, har vi store ambitioner for folkeskolen. For det er her, fremtidens Danmark bliver til. Her skal alle elever kunne forvente at blive mødt af gode rammer, som understøtter deres læring, dannelse og trivsel - uanset baggrund og forudsætninger i øvrigt. Det er en stor opgave – og den er ikke blevet mindre i de seneste år.”

Det fremgår også, at politikerne har kendskab til medarbejdere, som ikke synes, deres evner og muligheder rækker i hverdagen. Og at der ligeledes er forældre, som er utilfredse med det skoletilbud, deres børn får. Men der er også positive toner om folkeskolen.

”Samtidig kan vi heldigvis konstatere, at vi har en folkeskole i Danmark, hvor langt størstedelen af forældrene er tilfredse – og hvor eleverne har en god relation til deres lærer. En lærer, som er den vigtigste ressource i forhold til elevernes læring, udvikling og trivsel. Størstedelen af de unge som går ud af folkeskolen, kan – også i dag - se tilbage på et skoleliv fyldt med gode fællesskaber, venner, trivsel og faglig udvikling.”

Og desuden et ønske om at kæmpe for flere ressourcer til folkeskolen i fremtiden, men heller ikke give op, hvis ikke det lykkes:

”I udtrykker et ønske om at skolerne bliver tildelt de nødvendige ressourcer i de igangværende økonomiforhandlinger. Det ønske deler vi klart og tydeligt. Samtidig er det dog vigtigt for os at påpege, at vi ikke har tænkt os at kaste håndklædet i ringen, hvis ikke det lykkes. Der er også behov for, at vi – i fællesskab og på tværs af forvaltninger, ledere, lærere, pædagoger, forældre og elever – har et øget fokus på, hvordan vi får skabt et større ejerskab i befolkningen til den danske folkeskole. Hvordan vi indenfor de eksisterende rammer og vilkår kan gøre folkeskolen til et kraftcenter og samlingspunkt i lokalområdet.”

Du kan læse hele brevet her.

Brevet er skrevet af:
Susanne Crawley Larsen, Børn- og Ungerådmand, Odense Kommune – Det Radikale Venstre
Jakob Næsager, Børne- og Ungdomsborgmester, Københavns Kommune – Det Konservative Folkeparti
Thomas Medom, Børn- og Ungerådmand, Aarhus Kommune - Socialistisk Folkeparti
Morten Thiessen, Rådmand i Børn og Unge, Aalborg Kommune - Det Konservative Folkeparti
Diana Mose Olsen, Formand for Børn & Skoleudvalget, Esbjerg Kommune - Socialistisk Folkeparti
Lise-Lotte Leervad Larsen, Formand for Skole- og Uddannelsesudvalget, Randers Kommune - Socialdemokratiet

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.