I valgkampen har det lydt, at vi i København skal have landets bedste folkeskole. Den ambition deler jeg, og hvis den skal føres ud i livet, er det nødvendigt, at vi - skolens parter - i København går sammen og ser på problemer og muligheder. At vi indgår i et tæt forpligtende samarbejde om folkeskolen for at skabe bedre vilkår for lærernes arbejde, der er den vigtigste forudsætning for, at vi kan lykkes med vores fælles ambition. Jeg ser frem til samarbejdet.

Debatindlægget er udtryk for skribentens egen holdning. Alle kan som udgangspunkt sende debatindlæg til KLFnet.dk's redaktion. Se regler og retningslinjer for debat på KLFnet.dk.

Af Katrine Fylking, medlem af Københavns Lærerforenings bestyrelse og hovedstyrelsesmedlem i Danmarks Lærerforening

Først og fremmest skal lyde et stort tillykke til Jakob Næsager fra Det Konservative Folkeparti med Børne- og Ungdomsborgmesterposten og til resten af udvalget med valget. Jeg glæder mig meget til at samarbejde med jer og få taget fat, hvor det er nødvendigt. Børne- og Ungdomsudvalget varetager et vigtigt område og påtager sig et stort ansvar. De beslutninger og valg, som tages, har stor betydning for vores børn og unge i København og for de ansatte lærere i kommunen.

Landets bedste folkeskole i København

I valgkampen har det lydt, at vi i København skal have landets bedste folkeskole. Det kræver, at vi sammen skaber de nødvendige rammer for folkeskolen – og skaber de nødvendige rammer for lærernes arbejde. Folkeskolen bliver ikke bedre end lærernes arbejdsvilkår. Vi ved fra forskningen, at læreren er den vigtigste faktor for elevernes udbytte af undervisningen.

Vi har brug for lærere med overskud

Vi ved, at der kan være lang vej fra, at beslutninger, der er taget på Christiansborg, udmøntes på den enkelte skole. Med de nye aftaler, som indgås på Christiansborg, opstår der flere muligheder på det kommunale niveau for at træffe bedre og klogere valg, - og det skal vi. Eksempelvis skal vi benytte de muligheder, der er i aftalen fra juni 2021 om flere frihedsgrader. Der gives mulighed for kortere skoledage, tolærerordninger, samt at ændre elevplaner og kvalitetsrapporter i nuværende form. Vi skal udnytte mulighederne i arbejdstidsaftalen A20/A21. Vi har brug for en seriøs indsats omkring uddannede lærere, rekruttering og fastholdelse. Vi har brug for, at der handles på de vanskeligheder, som vi oplever på skolerne i forhold til inklusion af elever med særlige behov. Og så er vi nødt til at se på, om skolernes ressourcegrundlag stemmer overens med de krav og opgaver, som er i skolen.

Inddrag lærerne, giv indflydelse og ansvar

Lærerne skal løfte og realisere de politiske beslutninger, som I tager. Gennem det seneste årtis skoleudvikling er det blevet klart, at der ikke kan laves god skole uden lærerne. Lærerne er de professionelle, som træffer valg blandt andet på baggrund af pædagogiske og didaktiske overvejelser, de har den nødvendige uddannelse, erfaring og indsigt. Eleverne vil altid være udgangspunktet for vores undervisning, og herudfra planlægger, gennemfører og evaluerer vi undervisningen. Vi har ikke brug for styring og kontrol, koncepter og læringsmålsstyring – eller andre begrænsninger for den gode undervisning. Vi har brug for frihed til at varetage vores opgaver. Vi har brug for tillid og respekt, så vi kan lykkes med opgaven. Vi har brug for at kunne udfolde vores faglighed og udøve vores professionelle råderum.

Jeg håber, at vi går fire år i møde, hvor skolens parter møder hinanden i et tæt og forpligtende samarbejde om at skabe den bedste folkeskole for eleverne og den bedste arbejdsplads for lærerne. To dele, som hænger uløseligt sammen.

Vi skal være modige, vi skal sætte barren højt - lad os sammen være ambitiøse!

Velkommen til – jeg glæder mig til at arbejde for landets bedste folkeskole!

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke. Tilmeld dig her.