Referat årsmøde 2024

 

Referat fra

årsmødet i KLFs pensionistafdeling

09. april 2024

 

  1. til dirigent valgtes Kaj Brorson, som referent Dorrit Ljungstrøm.
  2. Bestyrelsens beretning.

 

Bestyrelsen indledte med at kunne konstatere, at det har været en sæson med mange vellykkede arrangementer med fuldt hus af deltagere.

Den traditionsrige forårstur  2023 til Kreta med ca. 40 deltagere var en dejlig tur, med fantastisk sammenhold og en fin guide, der kunne tage os med til spisesteder, der var helt uovertrufne

I maj måned havde vi internatkursus på Frederiksdal med ca. 60 deltagere og mange på venteliste. Igen en meget udbytterig tur med spændende ”true crime” foredrag, sejltur og fin underholdning.

 Afslutningen på sæsonens tirsdagsmøder var en fælles frokost på Restaurant Allegade 10. Det var en af årets flotteste sommerdage, så der var fin stemning ved bordene og  ca. 30 deltagere.

Knap var sommeren slut før vi drog til årets cirkusrevy – en festlig og morsom dag, der også sluttede med fællesspisning.

Årets sommertur gik til Nyvang oplevelsescenter, hvor det var nemt at blive nostalgisk og fordybe sig i, hvordan livet var i vores egen barndom og længere tilbage.

Årets julefest igen i Crown Plaza var yderst vellykket med skøn mad, god stemning og fin underholdning.

Her i foråret har vi indtil videre haft 2 fine arrangementer. En sangeftermiddag her i lokalet med ca. 30 deltagere, og takket være vores fremragende pianist Ejvind fik vi rørt stemmerne til mange af højskolesangbogens dejlige sange. Endnu er gang sluttede vi af med fællesspisning i Restaurant Allegade 10.

Det andet arrangement var en tur i Grand teatret til operaen ”La Boheme” på programmet. Igen god underholdning og fin stemning.

 Om de kommende arrangementer kan siges, at vi sidst i april tager på den årlige forårstur. Denne gang til det nordlige Italien (Ligurien) med 53 deltagere. Også til denne tur har vi store forventninger.

Derudover er tanken indtil videre, at vi i lighed med sidste år afslutter sæsonens tirsdagsmøder med fælles frokost på Allegade.

Sæson 50 vil igen starte med en tur i cirkusrevyen d. 17. august, med plads til 25 personer og fællespisning efterfølgende.

Årets sommertur d. 27. august går til Jægerspris Slot med fokus på Grevinde Danner og børnestiftelsen, med plads til 65 personer.

 

I efteråret d. 2. - 3. september bliver der afholdt kolonitur til Kajestenshuset.

Endelig afsluttes 2024 med den traditionelle julefest d. 2. december igen på Crown Plaza.

Hold øje med disse og evt. andre arrangementer på jeres sms og på nettet.

 

Året 2024 er jubilæumsår i Danmarks Lærerforening. For 150 år siden stiftedes  lærerforeningen som den første landsdækkende fagforening i Danmark.

Pensionisterne i Danmarks Lærerforening er (som de akktive lærere) delt i 75 kredse, hvor Københavns Lærerforening er kreds 11. Kredsene samarbejder landsdækkende i 11 områder, fx Fyn og ”Mavebæltet” (Vejle, Billund, Varde. Esbjerg).

Københavns Lærerforening er med i Hovedstaden Øst – også kaldet HØ, sammen med bl.a. Tårnby- Dragør, Gladsaxe, Bornholm og Fredeiksberg. Hvert at disse 11 områder sender 4 repræsentanter til årsmødet, og for første gang deltog vi i år fra København.

Årsmødet blev holdt i februar i Nyborg under ledelse af Gitte Mayland – nyvalgt repræsentant for pensionisterne i Hovedstyrelsen.

Årsmødet diskuterede bl.a de 4 pensionistkurser, som hvert år afholdes på Danmarks Lærerforenings kursusejendomme rundt i landet.

Desuden henstillede årsmødet til hovedstyrelsen, at der kom ordnede forhold for pensionerede lærere, som fik genansættelse i folkeskolen. Indtil nu har det været på individuelle aftaler, men i OK24 er det netop fastlagt, at genansatte pensionerede lærere underlægges samme overenskomst, som alle andre læreruddannede. (man kan heraf se vores indflydelse på beslutningerne i DLF)

Derudover valgte årsmødet 10 delegerede til Danmarks Lærerforenings kongres i november. Helge Maarup blev valgt som suppleant for Lisbeth Strachan fra Gladsaxe.

 

Vi har stadig et glimrende samarbejde med KLFs bestyrelse. Vi holder møde med repræsentanter for bestyrelsen (Kjell Nilsson og Thomas Poulsen ca. hver 3. måned). Her tilrettelægger vi i fællesskab de arrangementer, KLF  har ansvar for. Det er den årlige julefest og internatkurserne på Frederiksdal og kolonikurset.

Derudover bliver vi opdateret om aktuelle emner relevante for KLF.

Vi har for tiden en dialog i gang, der handler om at få nye pensionerede lærere gjort til aktive deltagere i pensionistafdelingen.

Det er tydeligt, at KLFs bestyrelse arbejder på højtryk for foreningens aktive medlemmer. Der er heller ingen tvivl om, at de sætter pris på samarbejdet med pensionisterne, selv om man ind imellem føler vi er gået lidt i glemmebogen og har lyst til at hviske: ”hallo hallo, vi er her osse”

Vær opmærksomme på, at KLF hvert år inviterer alle medlemmer til et grillarrangement i slutningen af august måned.

Da det er er arrangement for alle medlemmer, må man selv holde sig orienteret via nettet om dette.

01. maj vil KLF igen være til stede i et telt i Parken. Der vil være forskellige indslag, f.eks. vil Helge Maarup fra pensionistbestyrelsen holde et oplæg om ”det gode arbejdsliv”. KLFs bestyrelse opfordrer os til at møde op.

 

Sidst på året 2023 havde vi et møde med regnskabsafdelingen og Dorthe fra sekretariatet vedr. organisering af vore arrangementer fremadrettet.

Dette skyldtes først og fremmest, at Dorthe og regnskabsafdelingen er meget overbebyrdet med arbejde, og føler det som et stort pres, også at skulle forvalte vore tilmeldinger, og betalinger. Vi er naturligvis indstillede på at hjælpe, hvor vi kan, så derfor har vi sagt ja til at stå for tilmeldinger fremover.  Regnskabsafdelingen ønsker, at der udelukkende betales via mobile pay, og kun på selve dagen for arrangementet. Det er ikke muligt for dem, at tilbagebetale allerede indbetalte beløb. Vi har lidt indkøringsvanskeligheder med disse procedurer, så bær venligst over med os til vi er helt sikre på, hvordan det skal foregå.

 

Som altid er alle arrangementer en del af bestyrelsens virke, hvor vi har et fortræffeligt samarbejde, hvor alle yder en stor indsats, for at vi skal komme så bredt ud som muligt, sådan at så mange som muligt ønsker at deltage. Tak til jer alle.

For et par uger siden – efter dagsordenen blev offentliggjort meddelte Kjeld Dahl mig, at han af helbredsmæssige årsager ikke længere ser sig i stand til at deltage i bestyrelsesarbejdet.

Selv om det ikke kom som et stort chock, er det alligevel trist at skulle undvære ham. Gennem mange, mange år har Kjeld været næstformand, og gjort en stor indsats for afdelingen. Altid parat til at melde sig til opgaverne.

Han har været primus motor for sangkoret – hvor vi stadig har mulighed for at være sammen med ham. I mange år har det også været Kjeld, der stod for at arrangere den årlige sommertur. Derudover er Kjeld et yderst sympatisk menneske, som vi alle holder af. Derfor har vi også medbragt en lille erkendtlighed som en beskeden tak.

 

Vær stadig opmærksomme på, at vi er en del af ”faglige seniorer”, der hvert år udsender seniorhåndbogen og har mange glimrende møder og foredrag på programmet. I seniorhåndbogen står mange nyttige oplysninger f.eks også om fremtidsfuldmagt, som vi forleden talte om i vores bestyrelse.

For at sige det kort, er faglige seniorer et fællesskab af mange fagforeninger (HK, Dansk Jernbaneforbund, Bupl og mange flere) og altså også Dlf.

 

Tak også i år til sekretariatet, ikke mindst Dorthe for imødekommenhed og stor evne til at holde styr på hvad som helst.

Og det kan ikke gentages tit nok så her den sædvanlige men fra hjertet talte remse:

Tak til jer der sørger for bordækning, kaffe, småkager, drikkevarer og andre fornødenheder. Stor tak til  Ejvind for musikken. Og sidst men ikke mindst: tak til alle jer, der trofast møder op til hvad end vi har at tilbyde. Vi glæder os til at se jer alle igen i næste sæson 24/25.

 

Bemærkninger til beretningen.

Der blev udtrykt lidt bekymring vedr. betalinger for kommende arrangementer.

Bestyrelsen er opmærksom på dette, og lover at undersøge proceduren nærmere. Flere mente, at det i grunden er en serviceopgave, der bør varetages af sekretariatet og ikke af os som afdeling.

 

Bestyrelsens beretning blev godkendt med akklamation.

 

  1. Forretningsordenen blev vedtaget uændret.
  1. Bestyrelsen foreslog at Ulla Bitsch Larsen indtræder i bestyrelsen i stedet for Kjeld Dahl.

De opstillede (Birgitte Brolyng, Tove Bendix, Helge Maarup og Ulla Bitsch Larsen) blev valgt uden afstemning. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 

  1. Evt.

Ingen bemærkninger

 

Dorrit Ljungstrøm

referent