Referat årsmøde 2022

Referat fra

årsmødet i KLFs pensionistafdeling

19. april 2022

 

 1. til dirigent valgtes Kaj Brorson, som referent Dorrit Ljungstrøm.
 2. Bestyrelsens beretning.

 

Mødet indledtes med at der blev givet udtryk for, at det var dejligt endelig at kunne mødes igen til et årsmøde, da det sidste årsmøde blev afholdt d. 9. april 2019. P.g.a corona og deraf medfølgende nedlukning har det ikke været muligt med et årsmøde før nu. Året 2019 var ganske normalt, med herlig tur til Portugal, tirsdagsmøder og kor som vanligt, sommertur med frokost på Menstrup kro, skønt kursus på Næsbystrand, og en fin julefest.

Det sidste tirsdagsmøde blev afholdt den 10. marts 2020 og herefter lukkede bogstavelig talt hele verden ned. Det var en ualmindelig belastende tid, og svært for mange med isolation og ensomhed til følge. En tid, man absolut ikke ønsker tilbage, og af samme grund var de fleste aktiviteter aflyst, og Frydendalsvej lukket ned.

Resten af 2020 var der stort set helt lukket ned. Aflysning af årsmødet og vores rejse til Mallorca. Men det lykkedes dog at få afholdt en sommertur til Hundested Sandskulpturfestival iført behørigt mundbind i bussen, som man skulle.

Herefter var aktiviteterne få og små. Vi afholdt bestyrelsesmøder, når det kunne lade sig gøre, men også både julefest og julemøder var aflyst.

2021 startede lige så trist med alt lukket ned, og endnu en aflyst Mallorcarejse.

Men endelig i efteråret lykkedes det at se cirkusrevy i august, vi havde en dejlig sommertur til Flakfortet og et par skønne dage på Frederiksdal i august. Vi forventede, der snart ville blive normale tilstande. Men efter en veloverstået julefest, var det igen ikke muligt at mødes til kor eller tirsdagsmøder, ligesom de traditionelle julemøder også måtte aflyses.

 

Omsider i januar 2022 var det på tide at starte op på ny. Først med en rigtig vellykket tur til Københavns Museum. En glimrende omvisning og en veltillavet frokost. Også tirsdagsmøderne og koret kom i gang igen, og vi kunne afholde bestyrelsesmøder en gang om måneden, som vi plejer. Desuden var vi i operabio og se Verdis Rigoletto, en absolut storslået oplevelse.

 

Fremtiden ser endelig lidt lysere ud. Mallorcarejsen gennemføres fra d. 2. - 9. maj med 54 deltagere.

Vi har en rundvisning på Politimuseet d. 8. juni, og cirkusrevy d. 10. august.  Næste sæson starter som vanlig med sommertur d. 30. august, denne gang til Kronborg og Frederiksborg Slotshave. Vi forsøger desuden at få gennemført en rundvisning på Operaen i september/oktober. Og så i september er der igen tur til Næsbystrand d. 19 – 20.

Endelig er der igen julefesten d. 5. december. sandsynligvis igen på Crown Plaza, som har fået en ordentlig opsang p.a. den  mildelst taget ikke særlig overdådige frokost sidst.

 

Endelig bare dette: Dette årsmøde er jo i virkeligheden for alle de ca. 1.300 pensionerede medlemmer af KLF. Det kan derfor være lidt trist at ikke flere har fundet vej hertil. I årevis har vi brudt vores hoveder med, hvad vi kunne gøre for at få flere i tale bl.a. med den nye flotte folder vi lavede for et par år siden. Tænk hvis alle vidste, hvad de kunne få for de penge de betaler for medlemskab en gang om måneden. Vi forsøger med vores arrangementer og aktiviteter at nå så bredt som muligt, så det kan af samme grund undre, at ikke flere finder vej hertil, selv om der dog trods alt som regel er venteliste til vore arrangementer.

 

KLF vil igen være repræsenteret i Fælledparken d. 1. maj. De opfordrer alle pensionister til at komme og hilse på i teltet

 

Til sidst: Vi har som bekendt fået ny formand, næstformand og ny bestyrelse for KLF Stort tillykke til dem og håb om godt og frugtbart samarbejde fremover. Også tillykke med den nye forhåndsaftale med kommunen, som bl.a. betyder at TR ikke længere skal forhandle løn, og også som sædvanlig tak for husly og imødekommenhed, men mest tak til Dorthe på kontoret, som holder styr på stort og småt og altid møder en med smil og hjælpsomhed.

Tak til Jan Klint fordi han giver os god plads på hjemmesiden.

Tak til alle tryllefeerne, der sørger for at vi kan få mad og drikke og tak til Ejvind for musikken. Og sidst men ikke mindst: tak til alle jer, der trofast møder op til hvad end vi finder på at tilbyde. Og tak fordi I ikke har givet op under alle disse trælse aflysninger og nedlukninger.

Vi glæder os til at se jer alle igen i næste sæson 22/23.

 

Til slut skal lige nævnes at DLF har meldt os samlet ind i ”faglige seniorer”. Så når i får mails fra Brian og Susanne, så gå ind og se om det er noget I kan bruge til noget. Der er gode råd, tips, tilbud om foredrag og andet, man måske

finder interessant.

 

God varm sommer til jer alle

 

På bestyrelsens vegne

Dorrit Ljungstrøm

 

 

 

 

 1. Forretningsordenen blev vedtaget med de foreslåede ændringer (se dagsordenen for mødet.)
   1. Alle opstillede blev genvalgt
   1. ingen kommentarer til punktet

 

 

Dorrit Ljungstrøm

referent

Tilmeld dig vores SMS-service:

Herunder følger den oprindelige dagsorden til mødet:

Dagsorden Årsmøde 19. april 2022

27. marts 2022

 

KLFs afdeling for pensionister

 

Dagsorden for årsmøde d. 19. april 2022 kl. 12

Mødet afholdes på Frydendalsvej 24,2.

 

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Vedtagelse af forretningsorden for afdelingen for pensionister
 4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode, samt 1 - 2 suppleanter
 5. Evt.

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet sendes til KLFs kontor til undertegnede senest 05. april 2022

 

 

Vedr. dagsordenens pkt 4:

Birgitte Brolyng, Kjeld Dahl,Tove Bendix og Helge Maarup er alle villige til genvalg.

 

På bestyrelsens vegne

Dorrit Ljungstrøm