Dagsorden Årsmøde 9. april 2024

20. marts 2024

 

KLFs afdeling for pensionister

 

Dagsorden for årsmøde tirsdag d. 09. april 2024 kl. 12

Mødet afholdes på Frydendalsvej 24,2.

 

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Vedtagelse af forretningsorden for afdelingen for pensionister
  4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode, samt 1 - 2 suppleanter
  5. Evt.

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet sendes til KLFs kontor til undertegnede senest 26. marts 2024

Vedr. dagsordenens pkt 4:

Birgitte Brolyng, Kjeld Dahl, Tove Bendix og Helge Maarup er alle villige til genvalg.

 

På bestyrelsens vegne

Dorrit Ljungstrøm