Dagsorden Årsmøde 19. april 2022

Dagsorden Årsmøde 19. april 2022

27. marts 2022

 

KLFs afdeling for pensionister

 

Dagsorden for årsmøde d. 19. april 2022 kl. 12

Mødet afholdes på Frydendalsvej 24,2.

 

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Vedtagelse af forretningsorden for afdelingen for pensionister
  4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode, samt 1 - 2 suppleanter
  5. Evt.

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet sendes til KLFs kontor til undertegnede senest 05. april 2022

 

 

Vedr. dagsordenens pkt 4:

Birgitte Brolyng, Kjeld Dahl,Tove Bendix og Helge Maarup er alle villige til genvalg.

 

På bestyrelsens vegne

Dorrit Ljungstrøm

 

Tilmeld dig vores SMS-service:

Herunder følger den oprindelige dagsorden til mødet:

Dagsorden for årsmøde 9. april 2019 kl. 12.00

Mødet afholdes på Frydendalsvej 24,2.

1.    Valg af dirigent og referent

2.    Bestyrelsens beretning

3.    Vedtagelse af ændring af forretningsorden for afdelingen for pensionister

4.    Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode, samt 1 - 2 suppleanter

5.    Evt.

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet sendes til KLFs kontor til undertegnede senest 25. marts 2019

Vedr. dagsordenens pkt. 3

Pkt. 2 1. pind. Ændres til:

– at tilbyde pensionisterne gode oplevelser

Pkt. 4 2. prik. Ændres til, 3. prik tilføjes:

– møder og andre arrangementer efter behov

– årsmøde 2. tirsdag i april

Alle møder og arrangementer meddeles på www.klfnet.dk

afsnittet der indledes med: ”Alle mødeindkaldelser” ændres til:

Mødeindkaldelse til årsmødet i april med angivelse af dagsordenen meddeles på www.klfnet.dk mindst 3 uger før mødets afholdelse.

pkt. 7 sidste linie stryges.

Vedr. dagsordenens pkt 4:

Dorrit Ljungstrøm, Erik Koblauch, Ruth Johansen,Tove Bendix og Helge Maarup er alle villige til genvalg.

På bestyrelsens vegne

Dorrit Ljungstrøm