I en aktuel medlemsundersøgelse spørger Danmarks Lærerforening og KLF, i hvilken grad medlemmerne oplever, at de kan gennemføre en undervisning, der når alle elever fagligt og socialt. Du kan deltage i undersøgelsen frem til torsdag 31. marts.

Et gennemgående tema, der blev drøftet på KLF’s skolebesøg i efteråret blandt medlemmerne, var inklusionsopgaven. Det samme var tydeligt på foreningens generalforsamling sidste år, hvor flere medlemmer fra talerstolen fortalte om en alt presset hverdag med alt for få ressourcer til at løfte opgaverne med inklusion.

Danmarks Lærerforening og KLF gennemfører i disse dage en stor medlemsundersøgelse, der netop sætter fokus på medlemmernes oplevelser med inklusion i skolen. KLF har fået tilføjet en række spørgsmål, der knytter sig til undersøgelsen med særlige københavnerrelevante spørgsmål.

Foreningen opfordrer alle medlemmer på almenskolerne til at deltage, så bestyrelsen har et solidt grundlag at arbejde videre med.

”Dét, der er vigtigt for os, når vi arbejder med inklusion i Københavns Lærerforening, er, hvordan arbejdet opleves for den enkelte lærer ude på skolen. Hvad er det for nogle udfordringer, der omkring inklusion, og kan det pege os i retning af nogle løsningsmuligheder, forklarer KLF’s formand Katrine Fylking.

”Vi ved, at der er ressourcemangel i folkeskolen i forhold til at løse inklusionsopgaven. Lærerne mangler kompetencer og tid til at kunne løse opgaven med at inkludere alle i klassefællesskabet. Vi vil jo rigtig gerne lykkes med opgaven og have alle eleverne med, men det kræver både tid og ressourcer, hvis det skal fungere i hverdagen,” siger hun.

Katrine Fylking opfordrer derfor alle medlemmerne til at deltage i undersøgelsen, der kan give KLF et stærkt fundament at arbejde videre med politisk.

Medlemsundersøgelsen varer frem til torsdag 31. marts. Du har torsdag modtaget en mail med link til undersøgelsen i din indbakke.

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere. 

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.