Brug dine muligheder for indflydelse

Din skoleledelse har i begyndelsen af januar modtaget den kommunale redegørelse fra forvaltningen. Den beskriver de fire prioriterede indsatser, som politikerne på Københavns Rådhus har besluttet. Sammen med den kommunale redegørelse er der en oversigt over kommunalt initierede projekter og indsatser, som politikerne har valgt, at der skal arbejdes med på skolerne.

Den kommunale redegørelse danner grundlag for arbejdet med skoleplanen på den enkelte skole. Her skal skolelederen sammen med TR drøfte ledelsens prioriteringer forud for den endelige skoleplan. I arbejdet frem mod ledelsens endelige beslutning om skoleplanen, skal lærerne med deres faglighed have mulighed for at drøfte og kvalificere prioriteringerne på et samarbejdsmøde.

Det er vigtigt, at lærerne bruger deres indflydelsesmuligheder på samarbejdsmødet – herunder at være med til at vurdere, om der er sammenhæng mellem opgaverne og tid, og om I arbejder med det, der giver mening for jer på skolen lokalt.

Efter samarbejdsmødet skal skolens ledelse træffe den endelige beslutning om skoleplanen.

Vi anbefaler derfor, at I forbereder jer godt på det kommende arbejde. Du kan hente den kommunale redegørelse og projektoversigten her.

Se video med Katrine Fylking, der forklarer dokumenternes betydning, herunder.