Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i LfL

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Låneforening for Lærere i Københavns Kommune, den 8. april 2024 kl. 16.00 i KLF’s hus, Frydendalsvej 24, Frb. C.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Forslag om opløsning af LfL.

Beslutning om opløsning af Låneforeningen for lærere i Københavns Kommune (herefter LfL) jf. vedtægtens §17.

LfL's bestyrelse indstiller til LfL's generalforsamling at foreningen lukkes med virkning fra 1. maj 2024.
Foreningens formue overgår til beslutning i KLF jf. vedtægtens § 17, stk.2.
Lukningen følger de retningslinjer, der er vedhæftet dagsordenen til den ordinære generalforsamling den 21. marts 2024.

3.  Eventuelt

Vh/Bestyrelsen