Indkaldelse til generalforsamling i LfL

Indkaldelse til generalforsamling i LfL

Der indkaldes til ordinær generalforsamling .i Låneforening for Lærere i Københavns Kommune, den 21. marts 2024 kl. 16.00 i KLF’s hus, Frydendalsvej 24, Frb. C.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Årsregnskab 2023 (se bilag)

4. Indkomne forslag

 1. Beslutning om opløsning af Låneforeningen for lærere i Københavns Kommune (herefter LfL) jf. vedtægtens §17.

  LfL's bestyrelse indstiller til LfL's generalforsamling at foreningen lukkes med virkning fra 1. maj 2024.
  Foreningens formue overgår til beslutning i KLF jf. vedtægtens § 17, stk.2.
  Lukningen følger de retningslinjer, der er vedhæftet.

  Hvis forslaget vedtages indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling. Tid og sted ses på KLF’s hjemmeside.
   

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Flemming Barfred (villig til genvalg)

6. Valg af bestyrelsessuppleanter
Vakant

7. Valg af revisorer
Vakant

8. Valg af revisorsuppleanter
Vakant

9. Eventuelt

Vh/Bestyrelsen

 

NB:  Der vil ikke være forplejning i forbindelse med mødet.