Pensionistkursus Sinatur Hotel Frederiksdal

Kursus på Sinatur Hotel Frederiksdal

16. - 17. august 2021

for foreningens pensionerede medlemmer

Københavns Lærerforening afholder kursus for foreningens pensionerede medlemmer  

Tid:            Kurset starter 16. august kl.15 og slutter 17. august kl. 12 med efterfølgende frokost.

Sted:          DLF’s kursusejendom ’Sinatur Hotel Frederiksdal’, Frederiksdalsvej 360, 2800 Lyngby, tlf. 4585 4333. 
                   www.frederiksdal.dk 
 

Kursets omdrejningspunkter er:

  • Musisk indslag                               
  • Spændende oplæg
  • Gensidig orientering fra faglig udvalg og pensionistbestyrelsen    
  •  Sejltur på Furesø

 

Tilmelding: Du kan tilmelde dig her kursustilmelding eller pr. mail til Dorthe Rasmussen dora@dlf.org, med nedenstående oplysninger, senest 18. juni.

Ophold og mad dækkes af foreningen. Transporten sørger du selv for. Tilmeldingen er bindende, og udeblivelse uden afbud medfører opkrævning af kursets kostpris.

Meddelelse om optagelse forventes udsendt i uge 26. Såfremt kurset bliver overtegnet, vil foreningens almindelige optagelseskriterier blive brugt.

 

----------------#-----------------------tilmeldingsblanket----------------------#-------------

Tilmeldingsblanket til Kursus for foreningens pensionerede medlemmer

16. - 17. august 2021 på Sinatur Hotel Frederiksdal.

Medlemsnr.: __________________ eller fødselsdato.:__________________________

Navn:________________________________________________________________

Privatadr.:_____________________________________________________________

Postnr.: _______________________________________________________________

Jeg ønsker at dele værelse med____________________________________
 

Sæt X: Ønsker vegetarmad __ men spiser /fjerkræ __ /fisk__

Tilmeldingen skal være foreningen i hænde senest 18. juni 2021.

Onlinetilmelding kan ske her