Et flertal ser ud til at støtte forslaget om skoleledernes mulighed for at konvertere UUV til timer med to-voksenordning. Borgmester Pia Allerslev opfordrer til, at skolerne har et pædagogisk sigte frem for fokus på kortere skoledage.

 

Socialdemokraten Jonas Bjørn Jensen fortæller mandag til klfnet.dk, at den socialdemokratiske gruppe i Børne- og Ungdomsudvalget stemmer for forslaget, som flere partier i udvalget stiller på et møde onsdag d. 24. februar. Dermed er der et markant flertal for at give skolelederne beføjelse til at konvertere understøttende undervisning til undervisning med to-voksenordning.

”Hvis man lokalt kan få det til at fungere, ser vi ingen grund til at være stopklods,” siger Jonas Bjørn Jensen.

Han deler ikke bekymringen om det pres, som forvaltningen vurderer, skolelederen kan opleve fra forældre og lærere:

”Men det følger vi selvfølgelig med i, og så må vi følge op på det, hvis det viser sig at være tilfældet. Vi vil gerne være med til at give mere medbestemmelse til skolelederen og større frihedsgrader lokalt, så længe det er i tråd med folkeskolereformen,” fortæller Jonas Bjørn Jensen til klfnet.dk.

Skeptisk børne- og ungdomsborgmester

Børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev konstaterer, at der ser ud til at være et flertal for medlemsforslaget som SF, Enhedslisten, Konservative og DF stiller onsdag, men forholder sig skeptisk til forslaget, som hun anser som overflødigt:

”Mulighederne er der allerede for skolerne i forhold til at kunne søge dispensation hos områdechefen,” siger Pia Allerslev.

Forvaltningen oplyser, at der i indeværende skoleår er 7 københavnske folkeskoler, der har søgt om dispensation hos områdechefen, som har fået tilladelse til at konvertere understøttende undervisning til to-voksenordning. Flere af skolerne har søgt dispensation for hele årgange eller indskolingen.

LÆS OGSÅ: Flertal for kortere skoledage med to-voksenordning

Ifølge Pia Allerslev er det vigtigt, at skolerne gør sig grundige, pædagogiske overvejelser og er loyale over for folkeskolereformen og ”ikke bare indfører en kortere skoledag”.

Når Børne- og Ungdomsudvalget mødes onsdag for at drøfte forslaget, vil Pia Allerslev stille et ændringsforslag, der sikrer, at skolelederens mulighed for at konvertere undervisningen først kan anvendes fra 1. august, hvor fremtidens fritidstilbud er fuldt implementeret.

”Vi kan ikke være bekendt at stille skolelederne og fritidshjemsledelsen i den situation at skulle organisere en omlægning af undervisningen, hverken økonomisk eller rent praktisk på nuværende tidspunkt,” siger Pia Allerslev.

Efter 1. august vil et fritidshjem kun være tilknyttet én skole, hvilket vil gøre samarbejdet om de praktiske og økonomiske dele af konverteringen af understøttede undervisning nemmere, vurderer borgmesteren. 

Klfnet.dk følger i de kommende dage beslutningen i Børne- og Ungdomsudvalget.

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke. Tilmeld dig her.