Inklusion artikler

Gladsaxe skole arbejder med co-teaching som en fast del af hverdagen, og tilbagemeldingerne fra både lærere og elever er positive. Blandt andet…

Lærerne vil gerne inkludere alle eleverne i klassen, men opgaven er ikke nem. Langtfra. Der sidder alt for mange elever i de almene skoleklasser, der…

Grafik: Jan Klint Poulsen

Det er ikke blevet nemmere for lærerne i København de seneste år at skabe inkluderende undervisning, hvor alle elevers behov tilgodeses. Det viser en…

Speciallærer Michael sand har nu kun fem elever i sin klasse, og det har gjort en masse godt for både trivslen og den faglige indlæring. Foto: Torben Kloster

Kildevældsskolen skulle genhuses på grund af renovationer. Det har ført til kraftigt fald i vold og trusler mod lærerne. Elevernes drillerier hinanden…