Tosprogede artikler

Henover efterårssemestret har 16 lærerstuderende fra læreruddannelsen UCC arbejdet med et modul om dansk som andetsprog. Det førte til praksisbrugbare…

Når elevernes mange forskellige sprog fra hjemmene kommer i spil i skolen, øger det elevernes opmærksomhed på sprog og støtter deres sproglige…

I alfaklassen er den tosprogede lærer en uundværlig deltager, der slår bro over alle mulige sproglige og kulturelle kløfter. ”Han er guld værd”, siger…

De københavnske skolepolitikere og BU-forvaltningen har ingen ekspertise på tosprogsområdet, efter at alle konsulenterne blev fyret. Og nu fyres de…