Forud for morgendagens møde i Børne- og Ungdomsudvalget har Radikale stillet et forslag, som skal pålægge forvaltningen at indgå en lokalaftale med…

Under weekendens budgetseminar fik Børne- og Ungdomsudvalget fremlagt områdets økonomi. Her viste det sig, at den besparelse på 120 millioner kroner,…

Opfordring til fælles oprør mod regeringens omprioriteringsbidrag var overskriften for Velfærdsalliancens stormøde i Amager Bio torsdag. Et stort…

Med et markant flertal blev forslaget om konvertering af understøttende undervisning til timer med to-voksenordning vedtaget onsdag aften på…

Et flertal ser ud til at støtte forslaget om skoleledernes mulighed for at konvertere UUV til timer med to-voksenordning. Borgmester Pia Allerslev…

Der tegner sig et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) for at give skolelederne mulighed for at konvertere dele af den understøttende…

Regeringens omprioriteringsbidrag betyder, at Københavns Kommune skal spare – også på børne- og ungdomsområdet. Men hvor meget? Onsdag inviterede KLF…

Klfnet.dk erfarer, at SF og Radikale Venstre ikke stemmer for Enhedslistens forslag om at sikre tiden til lærernes individuelle forberedelse. Klaus…

Lærerne skal have en fast ramme for individuel forberedelse, lyder et forslag, som Enhedslisten stiller i Borgerrepræsentationen på torsdag 11.…

Når man tager bladet fra munden eller taler uden omsvøb, så smider man svesken på disken – med andre ord: man lægger ikke fingrene imellem! Sådan er…

På et udvalgsmøde i Børne- og Ungdomsudvalget 18. november stemte et flertal imod Enhedslistens og Konservatives forslag om helt at dispensere for de…

Gennem en menneskealder har lærer Anders Jacobsen skrevet børnesange. Dette skoleår har han taget orlov fra Utterslev Skole for at forfølge…

SSP København lancerer en ny kriminalpræventiv undervisningsguide til brug for undervisere på skolerne. Målet er at hjælpe unge fra 4. til 9. kl. til…

’Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Sløjdlærerforeningen’, annoncerede klfnet.dk på hjemmesiden. Vi gik med og fik et historisk sus fra…

En ny og en erfaren tillidsrepræsentant fortæller, hvordan de oplever deres TR-job. Begge samarbejder med meget positive skoleledelser, og det er en…

Borgernære medarbejdere i den københavnske asfaltjungle delte erfaringer og gode ideer til deres faglige indsats. Blandt de mange gode indlæg og…

De københavnske skoleelever er blevet dygtigere, viser tallene fra de nationale test for Københavns Kommune. KLF glæder sig over resultatet, som…

Med en god portion ihærdighed fra både forældre og skole lykkes de fleste skoledage for Jonas, som er særligt sensitiv, men ifølge hans klasselærer er…

Betegnelsen ’særligt sensitiv’ vinder indpas i disse år. Vi har talt med forfatteren bag bogen ’Særligt sensitiv’, Ulla Hinge Thomsen, der selv var et…

KLF's prestigefulde hæderspris uddeles på den ordinære generalforsamling fredag 2. oktober. Kender du en værdig modtager?