Når 25.000 mennesker samles til Folkemøde hver dag, er der mange, som man kan tage en dialog med om folkeskolen. Det gør KLF sammen med DLF, og det…

Pølser på grillen og KLF'ere i haven. Over 100 medlemmer besøgte Københavns Lærerforenings grillfest mandag eftermiddag og skabte en fantastisk…

"Humøret var højt, stemningen god, der var kaffe, seje børn, yndlingskollegaer og en helt ny verden af idrætslærer-haute couture åbnede sig lige dér…

Selvom politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget kan genkende det billede, specialskolernes tillidsfolk tegner af de gentagne besparelsers store…

Elever, som reagerer meget voldsomt på manglende struktur, ringe vilkår for den nødvendige forberedelse og en nedgang på næsten 20 lærerårsværk på to…

Da KLF skal omlægge telefon- og internetforbindelsen i foreningens hus på Frydendalsvej 24, vil der onsdag 8. juni være periodevis udfald.

”Du bliver ikke blændet af det lys, der skinner inde i magtens rum,” sagde bestyrelsesmedlem Kjell Nilsson i sin tale til fødselaren, som fik mange…

Fleksibel skemalægning, uddannelse af teamkoordinatorer og læringsmålstyret undervisning. Det Faglige Implementeringsteam i Børne- og…

Mandag 13. juni er der grillfest i haven hos KLF på Frydendalsvej 20 på Frederiksberg. Alle medlemmer er velkomne. Tag dine kolleger med og nyd et par…

"Når jeg cykler hjem gennem duften af villahaver og vejsider, der er ved at eksplodere af midsommer, som slet ikke kan komme til for bare forår, så er…

Kender du børn, som mangler aktiviteter i sommerferien? Så fortæl dem om de mange tilbud i den nye aktivitetsfolder fra Gabriel Jensens…

DLF og en række faglige organisationer er sammen om kampagnen, der skal forhindre regeringens særlov, der vil betyde dårligere undervisning for…

Skoletjenesten har netop udgivet et nyt årskatalog, som giver lærere et overblik over undervisning i eksterne læringsmiljøer i skoleåret 2016/17.

Med elevernes festlige flagallé om morgenen og receptionen for personale og gæster om eftermiddagen fredag 20. maj blev Mikkel Wiene indsat med manér.…

Københavns Lærerforening forhandler forsat med Børne- og Ungdomsforvaltningen om en lokalaftale for lærerne. Selvom formanden for KLF ikke vil gå i…

”Sandsgård reddede mit liv,” fortalte en af de fremmødte gæster ved 100 års jubilæet, som blev en bevægende fejring af to gamle, men moderne kolonier.…

"Selvom de er små (ja okay, de fleste er efterhånden højere end mig…vi droppede måle-dimsen på dørkarmen efter 2. klasse), så er de ”store” mennesker,…

I 74 kommuner landet over blev der i går demonstreret imod regeringens omprioriteringsbidrag, som vil koste kommunerne 7,4 milliarder over de næste…

"Med udsigt til yderligere besparelser vil vi ikke længere kunne opretholde hverken det faglige niveau eller børnenes trivsel, udvikling og…

Under sloganet SEJE BØRN STYRER SELV sætter Alle Børn Cykler i år fokus på, de gode oplevelser børn får af at cykle. For den daglige cykeltur giver…