Debat artikler

"Vi kan gøre opmærksom på værdien af vores arbejde. Vi kan se og vise fællesskabets styrke. Vi kan vise de privatansatte, at deres støtte er og har…

"Bag ved kravene ligger en fælles utilfredshed og vrede over den form for politisk styring, der - med moderniseringsstyrelsen, KL og regionerne i…

Nu fik jeg ikke mulighed for at komme med denne kommentar på gårsdagens ordinære TR-møde i Københavns Lærerforening. Der var mange om buddet, og dine…

I OK 13 tog de arbejdstiden, i OK 18 vil de tage lønnen, i OK 21 vil de …

"Jeg oplever det positivt og udviklende, at vi på skolerne får talt om berettigelsen og værdien af vores fagforening. Der viser sig mange muligheder…

"Vi står i en historisk situation, hvor fagforbundene har kunnet samle sig om tre hovedkrav og har holdt sammen gennem svære forhandlinger og…

Det starter og slutter med et barn, lyder det fra hæve-sænkebordene, alt imens der lægges planer for, hvordan brikkerne skal rykkes rundt i næste…

"Det at handle individuelt er langtfra nok, dels klarer den enkelte det ikke alene, dels ændrer det ikke det grundlæggende problem, men bliver i…

"Fakta er, at vi i Københavns skolevæsen har et stabilt og bekymrende stort karaktergab mellem de 20 % fagligt dårligst præsterende elever og…

"Vi skal arbejde benhårdt på, at vi i landets hovedstad skal have ordentlige forhold, der resulterer i hundredevis af ansøgere til hver stilling!…

Det er besluttet at spare de integrationsvejledere væk, der har været til rådighed på de københavnske skoler. Jeg er bekymret for, at den besparelse…

Formanden i KLF er den, der samler alle tråde og skaber overblikket over både det politiske arbejde i bestyrelsen og det organisatoriske arbejde i…

"Sidste år gik jeg til min leder efter at have modtaget min opgaveoversigt. Jeg kunne simpelthen ikke se, hvordan det skulle hænge sammen. Han…

"En frisk fortolkning kunne nemt være, at folkeskolereformen ikke lykkes, fordi lærerne ikke er dygtige undervisere, eller fordi en af forældrene ikke…

"Det levende ord er opbygningen af ånd i eleverne. En dannelsesrejse i ord, som skal hjælpes på vej af svar og modsvar. Eleverne skal udfordres. De…

"Vi underviser nu et større antal timer om ugen og har langt mindre tid til at forberede undervisningen. Der er ingen sammenhæng mellem mængden af…

Inklusionsdagsordenen er et af de politiske tiltag, som udgør en stor del af de vanskeligheder, der hver dag udfordrer folkeskolen, skriver Katrine…

Torben Fleckner byder det nye Børne- og Ungdomsudvalg velkommen i sit debatindlæg og henleder politikernes opmærksomhed på områder i skolen, som han…

Efter 10 år med skole i Ørestaden, og der mangler stadig trygge, stabile og langsigtede løsninger på kapacitetsudfordringen. Vi har et bedre bud!

 

"Hvordan skal vi, som tillidsrepræsentanter, kunne sikre, at opgaveoversigterne er udarbejdet ud fra forståelige, gennemskuelige og saglige kriterier,…