I en ny spørgeskemaundersøgelse om sexistisk kultur og adfærd blandt alle ansatte i Københavns Kommune skiller folkeskolen sig ud med uønskede…

Der skal alligevel ikke ansættes andre faggrupper på skolerne for at spare på lærerlønningerne og Ungdomsskolen i Utterslev og Uddannelsesvejledningen…

Den nye udskolingsbygning på Skolen på Islands Brygge. Foto: Rasmus Hasager

I sommer slog Skolen på Islands Brygge dørene op for deres nye udskolingsafdeling. Nu knap ni måneder senere, har matriklen allerede bøvlet med en…

Øverst: Katrine Fylking, Janne Riise Hansen, Sussie Johansen, Jessica Uebelin,  Nederst: Kjell Nilsson, Anders Kildahl Juul, Thomas Roy Larsen, Peter Jensen, Pernille Bendix

Det netop afsluttede valg i KLF byder både på gengangere og to nye medlemmer i bestyrelsen. Læs mere om valgresultatet her.

Efter en næsten måned lang valgkamp og en uges intens valgdebat på KLFnet og Facebook er valget om næstformandsposten nu afgjort. Janne Riise Hansen…

I en aktuel medlemsundersøgelse spørger Danmarks Lærerforening og KLF, i hvilken grad medlemmerne oplever, at de kan gennemføre en undervisning, der…

Det årlige spare- og effektiviseringskatalog fra Børne- og Ungdomsforvaltningen forud for forhandlingerne om budget 2023 indeholder forslag, der endnu…

I et åbent brev til politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget opfordrer de to fagforeninger, Københavns Lærerforening og Landsforeningen for…

Et bredt flertal på Københavns Rådhus indgik tirsdag en aftale om den såkaldte overførselssag, hvor politikerne fordelte de ubrugte midler fra…

Den anonyme undersøgelse gælder alle kommunens medarbejdere og gennemføres i perioden 9. marts til 30. marts. Invitationen ligger allerede nu i din…

Mindst 100 børn fra Ukraine skal i skole i Københavns Kommune, fremgår det af en orientering til Børne- og Ungeforvaltningen i dag. KLFs formand…

Flygtningebørnene fra Ukraine vil i første omgang komme ud i skolernes modtageklasser, så der bliver brug for lærere i dansk som andetsprog, forventer…

Det blev uden det store valgdrama, da Københavns Lærerforening torsdag eftermiddag fik ny formand. Katrine Fylking stillede op til posten uden…

Inge Thomsen (tv.) og Janne Riise Hansen vil begge være KLF's næstformand i den kommende valgperiode.

Mens der foreløbigt ikke venter det store drama om formandsposten ved det kommende valg i KLF, har to kandidater allerede nu meldt sig ind i kampen om…

Det nye Børne- og Ungdomsudvalg i Københavns Kommune. Foto: Københavns Kommune

En ny politisk sæson er skudt i gang på Københavns Rådhus med både nye og velkendte ansigter i Børne- og Ungdomsudvalget. KLFnet har talt med nogle af…

Københavns Lærerforenings formand stopper efter fire år på posten og går på velfortjent pension 24. februar, når der afholdes…

Selv de mest skoletrætte elever i udskolingen kan få en god skolegang, hvis man som lærer engagerer sig og ikke opgiver dem, fortæller lærer Esben Schønwandt i sin social talk. ​Foto: Clara Lykke

Social Talks er et nyt koncept, hvor stærke lærerprofiler deler deres viden med andre lærere via en kort video-fortælling. De første fire talks…

Smitten med coronavirus stiger på skolerne i København. Grafik: Jan Klint Poulsen

Selvom Covid-19 igen betragtes som en samfundskritisk sygdom af sundhedsmyndighederne, skal de ansattes fravær i forbindelse med corona fortsat…

Aid Sarcevic (t.v.), Simon Nagel og Amalie Rydholt læser alle på Københavns Professionshøjskole. En gang om ugen har de en hel dag sammen med deres skolementor Maria Bertelsen, hvor de følger hendes undervisning og andre arbejdsopgaver.

Som et nyt forsøg får lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole en ugentlig dag på en folkeskole. Ordningen skal mindske de studerendes…

Henrik Svendsen fortalte, at Dansk Folkeparti vil gøre op med skolereformen ved at forkorte skoledagen og give lærerne mere forberedelsestid. Dansk Folkeparti vil også have mere praksisfaglighed ind i folkeskolen. Foto: Nils Meilvang

Københavns Lærerforenings valgmøde rundede emner som inklusion og lærermangel, der blev diskuteret mellem de fremmødte lærere og kommunalpolitikerne…